Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

FoU-enhet for samhandling (FOUSAM)

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Høgskolen Stord/Haugesund, Helse Fonna helseforetak og 18 kommuner i Helse Fonna-regionen. Satsingsområder vedtas av Samhandlingsutvalget i Helse Fonna-regionen.

Sentralt for FOUSAM står utvikling av helsetjenesten knyttet til den demografiske utviklingen og behovet for å styrke forebygging og koordinerte tjenester. FOUSAM skal bidra til å sikre bedre pasientforløp og helsetjenester til store pasientgrupper, og satse på lærings- og mestringstilbud. Ulike utviklingsprosjekt prøves ut i ulike kommuner og evalueres for å sikre videreutvikling og nyetablering i andre kommuner. Kommunene enes om hvilke helsetilbud den enkelte kommune skal ha, og hvordan de sammen kan dekke totaltilbudet.

For ytterligere informasjon om FOUSAM, vises til denne enhetens egne utførlige nettsider www.fousam.no.

Kontakt

Leder for FOUSAM: Marianne H. Wennersberg

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016