Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Publikasjoner

Rehnsfeldt A, Arman M. Dressing an existential wound (DEW) - a new model for long-term care following disasters. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2015; In press.

Arman M, Ranheim A, Rydenlund K, Rytterström P, Rehnsfeldt AW. The Nordic Tradition of Caring Science: The Works of Three Theorists. Nursing Science Quarterly. 2015;28(4):288-96.

Tolo-Heggestad A-K, Høy B, Sæteren B, Slettebø Å, Lillestø B, Rehnsfeldt AW, et al. Dignity, Dependence, and Relational Autonomy for Older People Living in Nursing Homes. International journal for human caring. 2015;19(3):42-6.

Rehnsfeldt A, Arman M, Lindström UÅ. Clinical caring science - a disciplinary perspective. Manuscript.

Rehnsfeldt A, Arman M. Långsiktigt omhändertagande i katastrofer på klinisk vårdvetenskaplig grund. In: Alvsvåg H, Førland O, Jacobsen F, editors. Rom for omsorg. Bergen: Fagbokforlaget; 2014.

Caspari S, Lohne V, Rehnsfeldt AW, Sæteren B, Slettebø Å, Heggestad AKT, et al. Dignity in nursing homes - Existential needs and concerns of the residents from the perspective of their relatives. Clinical Nursing Studies. 2014;2(3):11.

Lohne V, Rehnsfeldt A, Råholm M-B, Lindwall L, Caspari S, Sæteren B, et al. Family Caregivers´Experiences in Nursing Homes -Narratives on Human Dignity and Uneasiness. Research in Gerontological Nursing. 2014;7(6):265-72.

Rehnsfeldt AW, Lindwall L, Lohne V, Lillestø B, Slettebø Å, Heggestad AKT, et al. The meaning of dignity in nursing home care as seen by relatives. Nursing Ethics. 2014;21(5):507-17.

Råholm M-B, Lillesto B, Lohne V, Caspari S, Saeteren B, Tolo Heggestad AK, et al. Perspectives of Dignity of Residents Living in Nursing Homes- Experiences of Family Caregivers. International journal for human caring. 2014;18(4).

Nåden D, Rehnsfeldt A, Råholm M-B, Lindwall L, Caspari S, Aasgaard T, et al. Aspects of indignity in nursing home residences as experienced by family caregivers. Nursing Ethics. 2013;20(7):748-61.

Arman M, Rehnsfeldt A. DEF - Det existentiella förbandet -Existentiellt omhändertagande efter katastrof (DEW -To dress an existential wound -long-term post disaster care). Stockholm: Liber; 2012.

Rehnsfeldt A, Arman M. Significance of close relationships after the tsunami disaster in connection with existential health - a qualitative interpretive study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2012;20(3):537-45.

Rehnsfeldt A. Ömsesidighet och gemenskap i vårdandet. In: Wiklund-Gustin L, Bergbom I, editors. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur; 2012.

For ytterligere referanser, se https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=337840&la=no&instnr=218


PhD-avhandlinger

Rykkje L. Kjærlighet i forbundethet - en kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet. Vasa, Finland: Arkmedia 2014 (ISBN 9789521231322) 91 s. HSH

Avhandlingen kan i sin helhet hentes på: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014111946416

Artikler i avhandlingen

Rykkje L, Eriksson K, Råholm M-B. Love in Connectedness. SAGE Open. 2015;5(1).

Rykkje L, Eriksson K, Råholm M-B. Understanding older peoples´ experiences of dignity and its significance in caring -a hermeneutical study. International journal for human caring. 2014;18(1):17-26.

Rykkje L, Eriksson K, Råholm M-B. Spirtuality and caring in old age and the significance of religion -a hermeneutical study from Norway. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2013;27(2):272-84.

Rykkje L, Eriksson K, Råholm M-B. A Qualitative Metasynthesis of Spirituality from a Caring Science Perspective. International journal for human caring. 2911;15(4):40-53.

Skorpen F. Subjektiv oppleving av verdighet innenfor psykisk helsevern. Karolinska Institutet. HSH. 2014.

Artikler i avhandlingen

Skorpen F, Thorsen AA, Forsberg C, Rehnsfeldt A. Views concerning patient dignity among relatives to patients experiencing psychosis. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2015

Skorpen F, Thorsen AA, Forsberg C, Rehnsfeldt A. Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital. Nursing Ethics. 2014;21(2):148-62.
Skorpen F, Rehnsfeldt A, Thorsen AA. The significance of small things for dignity in psychiatric care. Nursing Ethics. 2014;11(20):1-11.

Skorpen F, Thorsen AA, Råholm M-B, Forsberg C, Rehnsfeldt A. Caring with dignity: a Q-methodological study of staff members' experiences in a psychiatric context. Operant Subjectivity: The International Journal of Q-methodology 2013.

Masteroppgaver

Aareberg-Lofthus G. En kvalitativ studie av betydningen av PIS-skilsmissegrupper for barn som lever i skilsmissefamilier [Master Thesis]: Stord/Haugesund University College; 2015.

Hansen H. Ei slageining med rom for helse [Master Thesis]: Stord/Haugesund University College; 2015.Lunde-Sørheim E. Å lære å leve med diabets [Master Thesis]: Stord/Haugesund University College; 2015.

Nordfonn OK. Helse@HOME! Eit casestudie av eit ungt menneske med funksjonsnedsetting [Maser Thesis]: Stord/Haugesund University College; 2015.

Sandvin I. Fra leie til eie egen bolig [Master Thesis]: Stord/Haugesund University College; 2015.

Øvrebø LJ. Hva kan hjelpe etterlatte etter selvmord til å gjenoppta hver-dags-livet? [Master Thesis]: Stord/Haugesund University College; 2015.

Sørheim EL. Å lære å leve med diabetes (Master Thesis): Stord/Haugesund University College; 2015.

Hardeland-Hjelmeland IH. Kreftomsorg i endring-Ein kvalitativ studie av kreftkoordinatorar sine erfaringar etter innføring av kommunal kreftkoordinator (Master Thesis): Stord/Haugesund University College; 2015.

Holst-Larsen E. Lesbisk på sykehjem, grunn til bekymring? Kvalitativ studie om hva eldre lesbiske tenker om å komme på sykehjem (Master Thesis): Stord/Haugesund University College; 2015.

Næss-Gautesen M. Betydningen av å være med i prosjektet Sammen om en nærværskultur, en kvalitativ studie (Master Thesis): Stord/Haugesund University College; 2015.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016