Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Samhandling for bedre folkehelse

Forskergruppen legger til grunn en vid forståelse av folkehelse der samfunnet skal bidra til å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til helse. Samhandling forstås som implementering, innovasjon og koordinering av helse og omsorgstiltak på individuelt, organisatorisk, regionalt og nasjonalt nivå.

Om programmet

Mål for programmet er å utvikle forskningsprosjekter som skaffer ekstern finansiering. Programmets fokusområder er brukermedvirkning og pasientsikkerhet.

Prosjektoversikt

Pasientdeltagelse, frivillighet.
Førsteamanuensis Christine Øye, HSH/HiB

Share decision-making in community healthcare.
Professor Anne Lise Holm, HSH
Dosent Astrid Karin Berland, HSH

Shared decision-making in healthy life centres in primary care.
Stipendiat Elin Salemonsen, HSH/UiS

Recovery-kurs og utdanningsopplegg i kommunale tjenester.
Fått 300 000 av NFR (forprosjektmidler).
Førsteamanuensis Kristin Ådnøy Eriksen, HSH
Førsteamanuensis Christine Øye, HSH
Høgskolelektor Cathrine Vea Storesund, HSH

Pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten. Eldre som ikke ønsker å leve (er i risikosonen for selvmord).
Professor Anne Lise Holm, HSH
Dosent Astrid Karin Berland, HSH
Førstelektor Arvid Birkeland, HSH
Høgskolelektor Astrid Elisabeth Solheim, HSH

Safety perceptions of assistive technology for elderly persons living at home.
Stipendiat Torunn Beate Johannessen, HSH/UiS

Trygg medisinering.
Professor Monica Hermann, HSH

Virkning av biofilmløsende gel på ikke-helende post-traumatiske sår.
Dosent Arne Langøen, HSH

Stipendiater

Else Cathrine Rustad (HSH/UiS)
Continuity of care as affected by the process of moving elder patients from hospital to municipal health care. The experiences of patients, next of kin and nurses.

Astrid Fjell (HSH/KI)
Risk identification, health literacy and compliance among older people living at home in Norway: A model for preventive home visits.

Daisy Princeton (HSH/UiS)
Coordinating care of elderly patients with surgical wounds.

Ellen Svendsbø (HSH/KI)
Caregivers to people with different types of dementia.

Anja Pawlica (HSH/UiS)
Omsorg og tvang.

Elin Salemonsen (HSH/UiS)
Service user and health professionals' experiences in the shared decision-making progress in matters pertaining to health and lifestyle change for people with overweight and obesity.

Torunn Johannessen (HSH/UiS)
Safety perspectives of assistive technology of elderly at home.

May Kristin J. Hamre Valen (HSH/HiOA)
Kunnskapsutvikling i palliasjon gjennom klinisk praksis og simulering. Hva kjennetegner sykepleierstudenters kunnskapsgrunnlag i palliasjon når de starter i somatisk praksis og hvordan påvirkes den gjennom praksisperioden og med innføring av simulering?

Malin Knutsen (HSH/UiS)
Exploring differences in hospital readmission rates across municipalities - A comparative case study. Prosjektet søker å øke kunnskaper omkring faktorer som fører til reinnleggelser i sykehus i et primærhelsetjenesteperspektiv.

Publikasjoner 2015/2016

Berland A & Bentsen SB (2015) Patients with chronic obstructive pulmonary disease in safe hands: an education programme for nurses in primary care in Norway. Nurse Education in Practice 15, 271-276.

Berland A, & Bentsen SB (2015) Pasienter med KOLS i trygge hender - et utdanningsprogram for sykepleiere i kommunehelsetjenesten. BestPractice Lungemedisin 17, 15-17.

Dahl, H & Eriksen, KÅ (2016) Students' and teachers' experiences of participating in the reflection process "THiNK". Nurse Education Today 36, 401-406.

Glasdam S, Øye C & Thrysoee L (2015) Patients' participation in decision-making in the medical field - 'projectification' of patients in a neoliberal framed healthcare system. Nursing philosophy, DOI: 110.1111/nup.12092.

Holm AL & Severinsson E (2015) Mapping the psychosocial risk and protective factors of suicidal older persons - a systematic review. Open Journal of Nursing 5, 260-275.

Holm AL, Berland A & Severinsson E (2016) Managing the need of older patients with multimorbidity - a systematic review of the challenges faced by the healthcare services. Open Journal of Nursing 6, 881-901.

Holm AL, Berland A & Severinsson E (2016) Older Patients involvement in shared decision-making - A systematic review. Open Journal of Nursing 6, 170-185.

Holm AL, Severinsson (2016) A systematic review of intuition - A way of knowing in clinical nursing? Open Journal of Nursing 6, 412-425.

Håland H, Bentsen SB & Berland A (2016) Pasienter med testikkelkreft - opplevelser med diagnostisering og behandling. Sykepleien Forskning (Akseptert).

Lode K, Sørensen EE, Salmela S, Holm AL & Severinsson E (2015) Clinical nurses' research capacity building in practice - A systematic review. Open Journal of Nursing 5, 664-677.

Lyberg A, Berggren I, Holm AL & Severinsson E (2015) Depressed older patients' need for and expectations of improved health services - An evaluative approach to the Chronic Care Model. Open Journal of Nursing 5, 376-386.

Løfmark A, Lindaas I, Berland A & Bentsen SB (2016) The Norwegian version of The Assessment of Clinical Education form (AssCE) - A translation and cross-cultural equivalence study. Nordisk Sygepleje forskning (akseptert).

Rykkje L (2016) Forståelse av åndelighet og åndelig omsorg for gamle mennesker - en hermeneutisk studie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning (akseptert).

Severinsson E & Holm AL (2015) Evaluating improvement in the care of depressed elderly patients: An empirical approach to the WHO patient safety model. Open Journal of Nursing 5, 397-406.

Severinsson E & Holm AL (2015) Patients' role in their own safety - A systematic review of patient involvement in safety. Open Journal of Nursing 5, 642-653.

Strandos M, Mekki T-E, Ydstebø A-E, Håland A, Kristensen B, Terum TM & Øye C (2016). Bruer i Vest - Frå forsking til praksis, Sykepleien (in press).

Testad I, Mekki TE, Førland O, Øye C, Tveit E-M, Jacobsen F & Kirkevold Ø (2015). Modelling and evaluating evidence based continuing education program in nursing home dementia care (MEDCED). Training of care home staff to reduce use of restraint in care home residents with dementia. A cluster randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, DOI: 10.1002/gps.4285.

Øye C (2015) Frivillighet og tvang i sykehjem - to sider av samme sak? Michael - Publication Series of The Norwegian Medical Society 12 (2), 167-179.

Øye C, Mekki TE, Jacobsen FF & Førland O (2016). Facilitating change from a distance - as story of success? A discussion on leaders' styles in facilitating change in four nursing homes in Norway, Journal of Nursing Management, DOI:10.1111/jonm.12378

Øye S, Mekki TE, Skår R, Dahl H, Førland O & Jacobsen FF (2015) Evidence molded by contact with staff culture and patient milieu: an analysis of the social process of knowledge utilization in nursing homes. Vocations and Learning 8 (3), 319-334, DOI: 10.1007/s12186-015-9135-2.

Øye C, Soerensen, NO & Glasdam S (2015) Qualitative research ethics on the spot: Not only at the desktop. Nursing Ethics 1, 10. DOI: 10.1177/0969733014567023.

Kontakt

Du er velkommen til å ta kontakt med programansvarlig/veileder, professor Anne Lise Holm ved spørsmål.

Sida ble sist oppdatert: 23.11.2016