Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Samarbeidslæring med bruk av SimPad

Prosjektet er finansiert av Norgesuniversitetet (NUV).
NUV referanse: P32/2016
Prosjekt periode: 2016-2017
NUV-info: link

Formål

Et hovedmål for dette prosjektet gjennom aktiv bruk av verktøyet SimPad, er å bidra til økt student aktivitet i læresituasjonen. Ved å utvikle ny metodikk gjennom bruk av dette nye digitale verktøyet, er formålet å øke motivasjon og engasjement hos studentene og med det forbedre læringseffekt, ved at det digitale verktøyet skal legge til rette for bedre feedback fra både medstudenter og lærere underveis i læreprosessen.

Sammendrag

Hensikten med å innføre SimPad som en del av ferdighetstrening er å styrke studentens kompetanse i forhold til å gjennomføre, observere, vurdere og planlegge sykepleie. Økt bruk av digitale verktøy vil bidra til å møte studentene på deres læringsarena, noe som vil skape variasjon, engasjement og nysgjerrighet. I følge rammeplanen for sykepleierutdanningen i Norge 2008, vektlegges betydningen av at studiet må organiseres med varierte pedagogiske virkemidler som stimulerer studentenes egenaktivitet og samhandling.

Forventede resultater er økt refleksjon, motivasjon og bevissthet rundt egen læring samt økt samarbeidslæring og veiledningskompetanse, større faglig forståelse og økt handlingskompetanse.

Kontakt

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016