Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag (ALK)

Undervisning, forskning, utvikling og formidling innen våre lærerutdanninger skal legge særlig vekt på utvikling av faglig, kreativ og innovativ kompetanse i skole og barnehage. Analyse av og refleksjon over bruk av teknologi som del av undervisning og opplæring er et viktig fokusområde.

Forskning og utvikling ved ALK er organisert i et forskningssenter og følgende FoU-programmer:

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016