Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Skills development for realizing the workforce competence reserve (SkillsReal)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft

Project financed by the Norwegian Research Council (ref. 228298).
Project period: 01.01.2014-30.06.2017
Research Council project database: link
Facebook: www.facebook.com/groups/603640939730246
Poster: http://ans.hsh.no/FoU/Poster_SkillsReal.pdf

For more information, see the project website prosjektsider.hsh.no/skillsreal/

Contact information

Project leader, professor Tarja Tikkanen, HSH

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016