Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kultur- og kreativitetspedagogikk

Program for Kultur- og kreativitetspedagogikk fokuserer på samspelet mellom pedagogikk, fagdidaktikk og det kunstnarlege og kulturelle området i utdanningsprogram og i ulike former for opplæring.

Programverksemda er organisert og drifta gjennom aktive forskingsgrupper.

www.kulturped.no

Programmet blir leia og samordna av professor Magne Espeland
Forskingsassistent for programmet er Wenche B. Lien

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016