Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Program for praksisretta FoU (Praksis-FoU)

Program for praksisretta FoU fokuserer på kunnskapsutvikling som styrkjer barnehagar, grunnopplæring og lærarutdanning ved HSH, fremjar FoU-arbeidet i lærarutdanningane, og styrkjer samanhengen mellom yrkesutdanning og yrkesutøving.

www.praksisfou.no

Kontakt

Programleiar: Professor Knut Steinar Engelsen

Sida ble sist oppdatert: 19.12.2016