Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM)

Undervisning, forskning, utvikling og formidling, og regionalt utviklingsarbeid innen de tekniske, økonomiske og maritime fagområdene skal ha spesiell relevans for den petromaritime næringsklyngen i regionen. Vi skal ha særskilt fokus på teknisk sikkerhet, økonomisk og organisatorisk usikkerhetshåndtering og komplekse maritime operasjoner.

Forskning og utvikling ved ATØM er organisert i et forskningssenter og følgende FoU-programmer:

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016