Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Avsluttete prosjekter

Safety culture and sustainable safety perfomance in the maritime transportation sector


Project financed by the Norwegian Research Council (Project id. 210494/TRANSIKK-programme).

Project period: 01.09.2011-01.10.2015
Project owner: University of Bergen
Partners: Stord/Haugesund University College (HSH), University of Aberdeen, National Defense College - Sweden, Royal Norwegian Naval Academy​​​​​​​​
Contact person HSH: Accosiate professor Helle Oltedal
Details: See information page (PDF)
Research Council project database: link

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016