Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Forskningssentre

Høgskolen Stord/Haugesund har opprettet et senter for kreativitetspedagogikk og læring på Stord og jobber med utviklingen av et maritimt senter i Haugesund.

Senteret på Stord er tilknyttet avdeling for lærerutdanning og kulturfag og samordner, utvikler og spisser forskningssatsingen innen kreativitetspedagogikk i nasjonal og internasjonal retning.

Det maritime senteret har som mål å samle relevante aktører i det maritime miljøet både innen utdanning, forskning, innovasjon og formidling i regionen - og samtidig jobbe for å samlokalisere dette i et nytt bygg like ved dagens høgskolebygg i Haugesund.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016