Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Førstelektorløp

I høgare utdanning er det to likestilte faglige karriereløp, førsteamanuensis/professor eller førstelektor/dosent. HSH har tilsette i begge stillingar. Opprykk til førstelektor er ein karriereveg for tilsatte med omfattande forskings- og utviklingsarbeid retta mot profesjons- og yrkesfeltet, og omfattande pedagogisk utviklingsarbeid, se departementets forskrift om «ansettelse og opprykk i undervisnings og forskningstillinger, § 1-5».

Meir om HSH sitt støttetilbod til høgskulelektorar som ynskjer å kvalifisere seg til førstelektor finn du her:

http://prosjektsider.hsh.no/kult

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016