Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Ekstern omtale av HSHs kjennetegn for FoU-basert utdanning

HSHs kjennetegn for FoU-basert utdanning har også blitt lagt merke til nasjonalt. For eksempel skrev den sakkyndige komitéen som evaluerte høgskolens kvalitetssikringssystem vinteren 2014/15 at:

«Høyere utdanning skal kjennetegnes ved at utdanningen er forskningsbasert. Diskusjonen om hva dette skal innebære har pågått lenge både i sektoren som helhet og ved den enkelte institusjon. Komitéen vil gi honnør til Høgskolen Stord/Haugesund for å ha arbeidet systematisk og målrettet på dette området.

I perioden 2011-2013 ble det jobbet intenst med problemstillingen, noe som resulterte i dokumentet «Kjennetegn for FoU-basert utdanning». Dokumentet inneholder ti punkter som samlet representerer krav som ved HSH skal oppfylles for å kunne kalle en utdanning «FoU-basert». Punktene er konkrete i formen (eksempelvis: «Alle studieprogram er tilknyttet aktive forsknings- og undervisningsmiljø lokalt/regionalt/nasjonalt og har internasjonale nettverk».)

Dette institusjonsovergripende dokumentet viser at høyskolen setter seg klare mål for utdanningsvirksomheten, og er et viktig bidrag til kvalitetsarbeidet ved institusjonen.»

Også i HSHs tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet i forbindelse med etatsstyringen i 2015 er kjennetegnene for FoU-basert utdanning trukket frem:

«Departementet har merket seg at høyskolen har vedtatt ny FoUI-strategi, der FoU og innovasjon blir sett i sammenheng, og med tydelige mål for å styrke den FoU-baserte utdanningen. Den nye strategien er et godt grunnlag for å nå høyskolens virksomhetsmål og styrke de faglige satsingsområdene.

Departementet har spesielt merket seg HSHs ti kjennetegn for FoU-basert utdanning, og at det er arbeidet med å operasjonalisere og implementere disse i 2014. Det viser at høyskolen har en reflektert og offensiv holdning til temaet.»

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016