Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

FoU-strategi 2014-2017

HSH utfører forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høg faglig kvalitet med en egenart basert på:

Finansiell frihet til å ha et høyt nivå på forskning og utvikling

Vi skal ha gode og tydelige forsknings- og utviklingsprosesser for å:

  1. velge satsingsområder
  2. sikre at vi utnytter potensialet innenfor bidrags- og oppdragsfinansiering og være konkurransedyktige innenfor våre satsingsområder
  3. planlegge og gjennomføre forskning og utvikling effektivt og målrettet, i samarbeid med høgere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet, nasjonalt og internasjonalt

En tydelig og tidsriktig profil innenfor forskning og utvikling, tilpasset HSH sine faglige satsingsområder

Innenfor satsingsområdene skal vi:

  1. tildele tid til forskning
  2. videreutvikle kompetansen
  3. kreve resultater

Undervisning basert på forskning og utvikling

Vi skal gi studentene:

  1. et mangfold av arenaer for å ta del i oppdatert forskning og utvikling
  2. mulighet for å være med skapere av ny kunnskap.

HSH's 10 kjennetegn for FoU-basert utdanning

Strategidokument

FoU-strategi (2014-2017)

Kontakt

Hallstein Madsen

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016