Ny tur

Turer fra 14.07.2018

Hjelp

Datoer med reservasjoner:

Gjennomførte turer

Tors 19. juli
Uke 291

HVL-Haugesund-priusen
til Romemetveit
v. mswa
retur tors 19. juli kl. 19:00

 • Retur: Kl. 19:00
 • Kjøretøy: HVL-Haugesund-priusen
 • Sjåfør: mswa
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør

Ons 8. august
Uke 321

Til Lundarstøl tur med Fjord og Bre
fra Rommetveit
kl. 08:00
med HVL-Stord-Berlingo-varebil.
Venter at helga.aadland@hvl.no skal bekrefte.

Tors 9. august
Uke 321

Til Lundarstøl tur med Fjord og Bre
fra Rommetveit
kl. 00:00
med HVL-Stord-Berlingo-varebil.
Venter at helga.aadland@hvl.no skal bekrefte.

Fre 10. august
Uke 321

Til Lundarstøl tur med Fjord og Bre
fra Rommetveit
kl. 00:00
med HVL-Stord-Berlingo-varebil.
Venter at helga.aadland@hvl.no skal bekrefte.

Tirs 14. august
Uke 331

Til Haugesund - Arendal
fra Stord
kl. 08:00

 • Retur: Tors 16. august kl. 23:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: soe
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør

Ons 15. august
Uke 331

Til Haugesund - Arendal
fra Stord
kl. 00:00

 • Retur: Tors 16. august kl. 23:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: soe
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør

Tors 16. august
Uke 331

Til Haugesund - Arendal
fra Stord
kl. 00:00

 • Retur: Kl. 23:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: soe
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør

Tirs 21. august
Uke 341

Til Lundarstøl
fra Rommetveit
kl. 07:45

 • Retur: Ons 22. august kl. 17:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: helga.aadland@hvl.no
 • Ant. plasser: 2 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Glu 1-7 tur

Ons 22. august
Uke 341

Til Lundarstøl
fra Rommetveit
kl. 00:00

Man 27. august
Uke 351

Til Haukeliseter
fra Stord
kl. 08:00

 • Retur: Ons 29. august kl. 17:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: yuko.kamisaka@hvl.no
 • Ant. plasser: 2 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  MGLU2 fjellekskursjon

Tirs 28. august
Uke 352

Til Haukeliseter
fra Stord
kl. 00:00

 • Retur: Ons 29. august kl. 17:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: yuko.kamisaka@hvl.no
 • Ant. plasser: 2 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  MGLU2 fjellekskursjon

Til Haugesund HVL
fra Rommetveit
kl. 08:00

 • Retur: Kl. 14:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-priusen
 • Sjåfør: abl
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør

Ons 29. august
Uke 353

Til Haukeliseter
fra Stord
kl. 00:00

 • Retur: Kl. 17:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: yuko.kamisaka@hvl.no
 • Ant. plasser: 2 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  MGLU2 fjellekskursjon

Til Haugesund (HVL)
fra Rommetiveit
kl. 08:00

 • Retur: Kl. 14:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: abl
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Hvis du vil sitte på, kan du gjerne ringe eller sende sms på tlf.: 95293452. Hilsen Angelina

Til Haugesund HVL
fra Romemetveit
kl. 08:00

 • Retur: Kl. 14:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-priusen
 • Sjåfør: abl
 • Ant. plasser: 3 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Hvis du vil sitte på, kan du gjerne ringe eller sende sms på tlf.: 95293452. Hilsen Angelina

Tors 30. august
Uke 351

Til Haugesund (HVL)
fra Rommetiveit
kl. 08:00

 • Retur: Kl. 14:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: abl
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Hvis du vil sitte på, kan du gjerne ringe eller sende sms på tlf.: 95293452. Hilsen Angelina

HVL-logo


Statistikk: 0 passasjerer på 9 turer over 13 dager.

Resultat...

Registrert kjøretur

Sjekk din e-post!

Turen vises først i lista når den har blitt bekreftet. Den bekreftes først når du klikker på bekreftelses-lenka du får i en e-post.

Dersom du ikke finner denne e-posten, har den mest sannsynlig havnet i søppelpost-katalogen.

Opprett enda en turGå til turliste

Tilbake

Regler for bil-bruk

Korleis bruka appen?

 • Sjekk på din dato om ein HVL-bil er ledig. Du kan reservera ein HVL-bil* eller legga inn tur med eget, privat køyretyg, eller du kan be om å få sitta på, dersom du finn ein tur som passar for deg.
 • Ta vare på e-posten du får når du legg inn ein køyretur! Den har ei lenke som du både stadfestar turen med og endrar innstillingar for turen med. Òg sletting.
 • Video: Ikon på skrivebordet (iPhone).
 • Rapportér bugs!

Reglar og kontaktperson

 1. *HVL-Bilane skal brukast av tilsette ved HVL Stord/Haugesund og skal først og fremst gå i rute mellom studiestadane. Viss ein bil er ledig etter kl 1400 dagen før ønska bruk, kan den nyttast i andre samanhengar.
 2. Avreise skal vera kunngjord på «Appen».
 3. Dei skal ha start ca. kl. 0800 frå båe studiestadane.
 4. Retur ca kl 1430, eller etter avtale.
 5. Hugs at uansett kva bil som vert nytta, er du som sjåfør ansvarleg etter Vegtrafikkloven. Sjekk difor dekk, lys og bremser jamnleg.
 6. Ver nøye med å føra køyrebok og halda orden i HVL-bilen. Du kan sjølvsagt bruka Statoil-kortet, viss bilen har bruk for vask.
 7. Ved uhell, opptre slik som du skal gjera ved bruk av eigen bil. Bruk skademeldingsskjema og Uønska hending-skjema
 8. Tilsette ved alle HVL-campus kan tilby skyss i appen med eige, privat køyretyg.
 9. Lurar du på noko, kontakt HR-rådgjevar Ernst Wilhelmsen, 90568359.

Web-appen utvikles og driftes av Terje Rudi, HVL og er utviklet med PHP+MySQL+jQueryMobile © 2014 — 2018

Tilbake

Sitte-på-søknad

Avbryt

Avlyse tur

FEIL: Ukjent element.

Tilbake

Tur-data

   Tilbake

   Om appen

   Appen er utviklet av webutvikler Terje Rudi, HVL (www.hvl.no), januar 2013.