Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Internasjonalisering

Søknadsfrist!

Søknadsfristen for studier og praksis i utlandet for våren 2018 er 1. oktober. Søk her!

Både universitets- og høgskoleloven, og målene som stilles for en samlet UH-sektor er krav om utdanning, forskning og utvikling på et høyt internasjonalt nivå. HSH sin internasjonale strategi viser at både utdanning og FoU-aktivitet skal ha en forankret og tydelig internasjonal dimensjon. HSH er en kunnskapsinstitusjon i sin region, med tette bånd til næringsliv, kulturliv og det offentlige.

I 2014 vedtok styret ved HSH en ny Internasjonal Strategi med fire tverrgående fokusområder:

  1. Mobilitet
  2. Internasjonalisering hjemme
  3. Internasjonal FoU
  4. Samarbeid/nettverk

Strategiske satsingsområder for høgskolen er blant annet:

  • Gi alle studentene som ønsker det et tilbud om utenlandsopphold som en del av sitt studium.
  • Øke andelen ansatte som er i utvekslingsprogram eller deltar i forskningsnettverk.
  • Tilrettelegge for internasjonal deltakelse på alle masterprogrammene.
  • Øke andelen utenlandsstudenter inn til HSH.
  • Inngå nye avtaler og videreutvikle eksisterende avtaler på institusjonsnivå.

Sida ble sist oppdatert: 15.08.2017