Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Mastergradsutdanninger

De fleste av våre partnerinstitusjoner tilbyr en mastergrad innenfor våre utdanninger. Vi har hvert år studenter som velger å fortsette med masterstudier i utlandet. De tradisjonelle utdanningene ved HSH har en rekke tilbud å velge mellom. For HMS og branningeniørene, og også nautikkstudentene, vil tilbudet være mer begrenset. Det har sin bakgrunn i at utdanningene ikke tilbys i så stort omfang.

Her finner du lenke til noen utvalgte masterstudier:

Selv om EU har besluttet at høyere utdanning skal ha en struktur som i hovedsak er en treårig bachelorutdanning og en to årig masterutdanning, vil man finne flere andre varianter. I Storbritannia er det mest vanlig at man etter å ha gjennomført en treårig bachelorutdanning, fortsetter et fjerde år i det som kalles Bachelor of Honour. Deretter kan man ta en mastergrad som i de fleste tilfellene er på mellom 12 og 15 måneder. En slik mastergrad vil vanligvis bestå av 10 til 12 måneder undervisning og resten av tiden skal gå med til å skrive en større masteroppgave. Tilsammen blir det omkring fem års studium. Noen steder er det mulig å gjøre seg ferdig uten å skrive masteroppgaven. Da får man graden Postgraduate Diploma (PG Dip). Det er to typer masterutdanninger; en som er basert på undervisning og en som er basert på forskning (Master by course work og Master by research.)
Etter mastergrad er det mulig å begynne på en doktorgrad (PhD). Vær oppmerksom på at du ikke nødvendigvis er kvalifisert til å ta en doktorgrad i Norge dersom du har tatt en mastergrad med varighet på mindre enn to år.

Internasjoanlt kontor kan være behjelpelig med kontaktpersoner ved våre partnerinstitusjoner.

For mer informasjon om masterstudier i utlandet se blant annet:

Studeriutlandet.no

Nokut

ANSA

Diploma Supplement

Dette dokumentet får alle studenter vederlagsfritt på engelsk sammen med vitnemål. DS inneholder personalia og karakterutskrift, det beskriver utdannelsen; nivå, innhold og hva utdannelsen kan brukes til både i utdannings-og arbeidssammenheng. Vekttall og karakterskala er i henhold til ECTS, et felles europeisk vekttalls- og karaktersystem. Det legges også ved informasjon om det norske utdanningssystemet.

Utdanninger er i stadig endring, og DS skal gjøre det enklere å gjenkjenne og sammenligne utdanninger ved søknader til utenlandske institusjoner og bedrifter.

Sida ble sist oppdatert: 05.07.2016