Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Internasjonalt kontor

Internasjonalt kontor er en enhet i Utdanningssenteret. Vi gir administrativ støtte til alle avdelinger innen internasjonal mobilitet, avtaler, samarbeid og prosjekter.

I samarbeid med avdelingene har internasjonalt kontor ansvaret for blant annet:

  • Student- og lærermobilitet (Erasmus+)
  • Andre EU-program
  • Kvoteprogrammet
  • Nordisk samarbeid
  • Bi- og multilateralt samarbeid (delutdanning/study abroad)


Strategiske satsingsområde for høgskolen og Internasjonalt kontor er:

  • Gi alle studentene som ønsker det et tilbud om utenlandsopphold som en del av sitt studium.
  • Øke andelen ansatte som er i utvekslingsprogram eller deltar i forskningsnettverk.
  • Øke andelen utenlandsstudenter inn til HSH.
  • Inngå nye avtaler og videreutvikle eksisterende avtaler på institusjonsnivå.
  • Ivareta den internasjonale dimensjonen i studieprogrammene for å utdanne til et globalt arbeidsliv.

Her finner du oss

Torunn Stornes Kittelsen leder høgskolens internasjonale arbeid. Hun har ansvar for utvikling, og vedlikehold av utvekslingsavtaler. Kajsa Nordström er internasjonal koordinator på Stord, og har kontor ved studenttorget. I Haugesund finner du internasjonal koordinator, Eli Havn, i 3 etg ved ekspedisjonen. Her kan du få hjelp til å finne ut av hvilke muligheter du har hvis du ønsker et utenlandsopphold. Internasjonalt kontor kan kontaktes på e-post: Internasjonalt kontor. Her kan du gjøre avtale om et møte.

Ved det enkelte studium ved HSH er det en faglig tilsatt som har ansvar for studentutveksling. Du finner dem her.

Sida ble sist oppdatert: 07.12.2015