Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Sikkerhet på reisen

Her finner du informasjon om hva du må gjøre for din egen helse og sikkerhet før du reiser ut, og mens du er i utlandet. Du får også informasjon om hva du skal gjøre dersom du trenger hjelp, for eksempel i en krisesituasjon.

HSH ønsker deg et spennende, trygt og lærerikt opphold i utlandet!

Nødvendige forberedelser før du reiser ut

Forsikring

 • Dersom du skal oppholde deg i et EU/EØS-land eller i Sveits, må du skaffe deg et europeisk helsetrygdekort fra NAV.
 • Norske statsborgere som får støtte fra Lånekassen til studieopphold i utlandet, har rett til dekning av helsetjenester gjennom folketrygden. Dersom du trenger bekreftelse på denne retten eller har spørsmål ta kontakt med Helfo utland, www.helfo.no.
 • Søker du ikke lån/stipend gjennom Lånekassen må du selv sende «søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge - NAV». NAV Internasjonalt kan kontaktes på telefon 21 07 37 00 eller nav.internasjonalt@nav.no
 • Folketrygden inkluderer ikke reise- og ulykkesforsikring og dekker ikke innbo, hjemtransport ved sykdom med mer. Vi råder deg derfor til å tegne en privat reiseforsikring i tillegg.
 • Merk at en ordinær reiseforsikring vanligvis bare har en sammenhengende varighet på 5-6 uker. Dersom du skal være ute i lenger tid, anbefaler vi deg å tegne en forsikring for studium i utlandet. En slik forsikring får du blant annet gjennom medlemskap i ANSA (www.ansa.no). Studenter på praksisopphold eller på andre studierelaterte opphold i helsesektoren kan bli påkrevd å tegne særlige ansvarsforsikringer. Dette gjelder blant annet i Sør-Afrika.

Helse og vaksiner

 • Trenger du å vaksinere deg eller ta forebyggende legemidler før utenlandsoppholdet? Undersøk med folkehelseinstituttet (www.fhi.no) hva som blir anbefalt for det landet du skal til.
 • Dersom du har en kronisk sykdom, bør du kontakte legen din før du reiser for å få reiseråd. Er du avhengig av reseptbelagte medisiner, må du sørge for å få med deg nok av disse. Det kan også være en fordel å få med seg en legeerklæring på engelsk på at dette er medisiner du er avhengig av, da de kan falle inn under narkotikalovgivningen i enkelte land.
 • Ta hensyn til helsetilstanden din når du er i utlandet. Vær klar over at du ikke er garantert tilgang til helsetjenester på samme måte som i Norge.

Sikkerhetssituasjonen

 • Vær orientert om forholdene i landet du reiser til! Oppdatert landinformasjon kan du blant annet finne hos Utenriksdepartementet.

Studentkontrakt

Fyll ut og lever inn studentkontrakt for delstudium/praksis til internasjonalt kontor. Du finner skjemaet her: http://ans.hsh.no/internasjonal/skjema/Studentkontrakt_for_studiereise.pdf

Sikkerhet under utenlandsoppholdet

Registrering

 • Hold familien hjemme og HSH oppdatert om kontaktinformasjonen din (adresse, e-postadresse, telefon) og hjemreisedato.
 • Registrer deg ved nærmeste norske utenriksstasjon ved lengre opphold i alle land utenfor Europa/Nord-Amerika - www.reiseregistrering.no

Oversikt over utenriksstasjoner finner du på www.norway.info.

Overhold landets lover og regler

 • Sett deg inn i hvilke lover og regler som gjelder i landet du skal bo i.
 • Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer.
 • Husk at noen land har ekstra strenge regler for kjøp av alkohol, drikking på offentlig sted, promillekjøring og regelrett fyll.
 • Overhold utløpsdatoen for visumet.
 • I tillegg til de formelle lovene, finnes det alltid mange uskrevne lover, skikker og normer. En god guidebok kan hjelpe deg til å finne ut mer om dette.

Helse

 • Sett deg inn i informasjon fra NAV Internasjonalt vedrørende sykdom i utlandet, og vilkårene i din private reiseforsikring.
 • For mer informasjon om helse under oppholdet, se Folkehelseinstituttet: www.fhi.no.
 • Ta malariaforebyggende medisiner der dette er anbefalt. I tillegg er det viktig å bruke heldekkende klær og myggmiddel om kvelden og impregnert myggnett over sengen om natten.
 • Risikoen for å bli smittet av kjønnssykdom er høy ved tilfeldig ubeskyttet sex. Kondom brukt under hele samleiet reduserer vesentlig risikoen for å bli smittet.
 • Lokale leger og sykehus har god kunnskap om sykdommer i eget land, og særlig kan dette gjelde tropesykdommer o.l. Ved alvorlig sykdom er det viktig å komme hurtig til behandling. I slike tilfeller vil en lang hjemreise ikke være tilrådelig.

Hold deg oppdatert om situasjonen i landet

 • Hold deg oppdatert om den politiske situasjonen i landet. Ved naturkatastrofer eller alvorlige sykdomsutbrudd følg rådene som blir gitt av landets styresmakter.

Hvis du trenger hjelp

 • I mindre akutte eller kritiske situasjoner - ta kontakt med vertsuniversitetets kontaktperson, eventuelt deres nødnummer for råd og bistand.
 • Mistrives du og ønsker å avbryte utenlandsoppholdet, snakk først med koordinator ved vertsinstitusjonen og internasjonalt kontor ved HSH. Det er godt mulig at noe kan gjøres for å løse problemene dine.
 • Ved gruppereiser fungerer kontaktpersonen som bindeledd mellom deltakerne i gruppen, HSH og eventuelt andre institusjoner.

Dersom du eller andre studenter i din gruppe blir utsatt for sykdom, ulykker, vold, opptøyer, naturkatastrofer eller lignende, og trenger hjelp fra HSH, skal du følge prosedyrene som er beskrevet under:

 • Kontakt lokalt politi, brannvesen og/eller ambulanse/lege ved behov. Dersom du ikke kan gjøre deg forstått, må du få tak i noen som kan fungere som tolk.
 • I arbeidstid skal du ringe HSH' sentralbord: +47 53 49 13 00. Sentralbordet varsler kriseberedskapsteamet.
 • Etter arbeidstid skal du varsle Direktør/Rektor: +47 53 49 14 05 / 53 49 14 06 el 52 70 26 27. Situasjonen vil bli fulgt opp av HSH.
 • Du kan også ta kontakt med koordinator på vertsinstitusjonen.
 • Du bør ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon for råd om videre håndtering av saken.
 • Ved unntakstilstander skal du følge råd og pålegg fra lokale styresmakter.
 • Dersom en farlig situasjon skulle oppstå, ta kontakt med familien din hjemme for å gi beskjed om at du er trygg. Dette gjelder også dersom du ikke er i nærheten av hendelsen. Familien din har ikke alltid oversikt over de geografiske forholdene.
 • Den norske kirken i utlandet har en egen beredskapstelefon: +47 95 11 91 81.

Viktige telefonnummer

 • HSH Sentralbord: + 47 53 49 13 00
 • Direktør: + 47 53 49 14 05 - Mobil: +47 454 26 924
 • Rektor, Stord: +47 53 49 14 06 - Mobil: +47 957 22 714
 • Rektor, Haugesund: +47 52 70 26 48
 • Internasjonalt kontor: +47 52 70 26 13
 • Leder for Internasjonalt kontor: Mobil: +47 409 24 873

Nyttige nettadresser:

Beredskapsplan for HSH-studenter på utenlandsopphold

Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige episoder skal inntreffe, samt å gi best mulig assistanse til HSH-studenter i utlandet med behov for hjelp.

I beredskapsplanen finnes prosedyrer for høgskolens ansatte og studenter før og under utenlandsoppholdet. Dersom en krisesituasjon skulle oppstå vil den kreve en rask respons fra høgskolen, og det er derfor viktig at ansatte og studenter er kjent med prosedyrene. Gjennom registrering av studentenes utenlandsopphold får HSH muligheten til å reagere raskt dersom en krisesituasjon skulle oppstå. Planen synliggjør HSH sitt ansvar for HSH-studenter i utlandet, og hvor ansvaret ligger internt ved HSH.

Last ned hele beredskapsplanen herfra (PDF)!

Høgskolen Stord/Haugesund har inngått en avtale med Sjømannskirken om beredskap/krisehåndtering og sosial nettverksbygging i utlandet. Sjømannskirken er tilgjengelig for studenter og ansatte som oppholder seg i utlandet.

For mer informasjon om den enkelte Sjømannskirke og nødvendige adresser og telefonnummer, Sjømannskirken

HSH har skrevet en omfattende huskeliste for ting du må tenke på i forbindelse med opphold i utlandet. Last ned PDF-fil herfra!

Sida ble sist oppdatert: 10.02.2016