Denne gamle kontaktlista oppdateres ikke lenger!

Bruk kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet!


Søk:Eller:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kontakter i nærregion Stord/Haugesund, navn som starter på «A»:
1 Aadland, Helga 53 49 13 47 >> Førstelektor kroppsøving/idrett ALK - Lærerutd. og kulturfag
2 Aandahl, Anne Chr. 53 49 13 23 >> Prosjektkoordinator
Høgsk.lektor i pedagogikk
ALK - Lærerutd. og kulturfag
ALK - Lærerutd. og kulturfag
3 Aarbakke, Torgeir 53 49 15 00 >> Lærling Fellestj. - Stord - IKT og drift
4 Aase, Kirsten Elise Tindeland 52 70 26 43 >> Førstekons. økonomitj. Fellestj. - Haug. - Økonomi og virksomhetsstyring
5 Aase, Øivind André 52 70 27 66 >> Høgsk.lektor ATØM - Øk/Adm-studier
6 Abotnes, Jone 53 49 13 00 >> Navigatør ATØM - Nautikkstudier
7 Abrahamsen, Svein 52 70 26 67 >> Stipendiat ATØM - Øk/Adm-studier
8 Agdestein, Norma 53 49 14 87 >> Førstekons. Fellestj. - Stord - Utdanningssenter
9 Aksdal, Jostein Staupe 53 49 13 00 >> Høgsk.lektor ATØM -
10 Aksnes, Kirsti 53 49 14 24 >> Høgsk.lektor drama ALK - Lærerutd. og kulturfag
11 Alfsvåg, Leif-Steinar 53 49 14 22 >> Studieleder AHF - Bachelor i sjukepl. (Stord)
12 Almås, Aslaug Grov 53 49 15 20 >> Førsteamanuensis IKT i læring ALK -
13 Almås, Egil 53 49 14 07 >> Personalsjef Fellestj. - Stord - Personaltj.
14 Almås, Janne Haugland 53 49 13 97 >> Renholder driftstj. Fellestj. - Stord - Drift og IT
15 Almås, Marit 53 49 13 97 >> Renholder driftstj. Fellestj. - Stord - Drift og IT
16 Almås, Ole 53 49 14 00 >> Konsulent Fellestj. - Stord - Drift og IT
17 Almås, Titti Klara 53 49 13 97 >> Renholder driftstj. Fellestj. - Stord - Drift og IT
18 Alver, Vigdis Rosvold 53 49 14 62 >> Førstelektor i norsk ALK - Lærerutd. og kulturfag
19 Andersen, Anne Tone 924 95 291 >> Høgsk.lærer ingeniørfag ATØM - Ingeniørutd.
20 Andersson, Stefan 52 70 26 68 >> Høgsk.lektor ingeniørfag ATØM - Ingeniørutd.
21 Anuglen, Vegard 906 02 181 >> IKT-tekniker Fellestj. - Stord - Drift og IT
22 Ark Stud.bokhandel, Haug. 969 14 561 >>
23 Ark Stud.bokhandel, Romm. 969 14 563 >>
24 Arnesen, Thomas 53 49 13 13 >> Stipendiat
Prosjektkoordinator
ALK -
25 Arnesen, Trond Egil 53 49 13 32 >> Førstelektor kroppsøving/idrett ALK -
26 Aronsen, Alf H. 901 43 241 >> Førstekons. Fellestj. - Stord - Kommunikasjon og samfunnskontakt
27 Askeland, Gudrun T. 52 70 27 04 >> Studiekons.
Avdelingskoordinator
Fellestj. - Haug. - Utdanningssenter
Fellestj. - Haug. - Utdanningssenter
28 Aspen, Jorunn M. Røvde 53 49 13 55 >> Medarbeider Stud.samskipn. - Stord - Kafé
29 Auditorium A, Telefon  
30 Auditorium B, Telefon  
31 Auditorium C, Telefon  
32 Auditorium D, Telefon  
33 Auditorium E, Telefon  
34 Auditorium F, Telefon  
35 Auditorium G, Telefon  
36 Austrheim, Ruth Veslegard 53 49 14 09 >> Høgsk.lektor norsk ALK - Lærerutd. og kulturfag
· *

Mer kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet