Denne gamle kontaktlista oppdateres ikke lenger!

Bruk kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet!


Søk:Eller:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kontakter i nærregion Stord/Haugesund, navn som starter på «B»:
1 Bakken, Kirsten 53 49 14 67 >> Økonomisjef
Økonomisjef
Fellestj. - Stord - Økonomi og verksemdstyring
Fellestj. - Stord - Økonomi og verksemdstyring
2 Båtsvik, Tage 53 49 13 00 >> Direktør Fellestj. - Administrasjon
3 Bedriftshelseteneta, 53 49 11 68 >>
4 Belova, Angelina 53 49 13 17 >> Høgsk.lektor sjukepl.fag AHF - Bachelor i sjukepl. (Stord)
5 Ben-Horin, Oded 53 49 14 56 >> Førsteamanuensis musikk ALK - Musikkfaget
6 Berdinesen, Hein 53 49 13 46 >> Førsteamanuensis pedagogikk ALK - Lærerutd. og kulturfag
7 Berentzen, Johnny Nordahl 52 70 26 52 >> Foreleser ATØM - Nautikkstudier
8 Bergersen, Egil 52 70 26 99 >> Timelærer ATØM - Nautikkstudier
9 Berland, Astrid Karin 52 70 27 17 >> Dosent i sykepl.vitenskap AHF - EVU, Helsefag
10 Biblioteket Haug., Faks 52 70 26 09 >> Fellestj. - Haug. - Bibliotek
11 Biblioteket Haug., Skranke 52 70 26 02 >>
12 Biblioteket Romm., Skranke 53 49 15 53 >>
13 Biologilab, Telefon 52 70 27 78 >>
14 Birkeland, Arvid 52 70 27 43 >> Førstelektor AHF - Bachelor i sjukepl. (Hgsd)
15 Bjelland, Camilla 53 49 13 31 >> Høgsk.lektor i pedagogikk ALK -
Lærerutd. og kulturfag
16 Bjelland, Else Karen Vikanes 53 49 14 49 >> Høgsk.lektor i pedagogikk ALK - Lærerutd. og kulturfag
17 Borgen, Lene 95 93 44 62 >> Rådgiver Fellestj. - Stord - Direktørens stab
18 Borgenvik, Katrine 53 49 13 14 >> Høgsk.lektor kunst og håndverk
Seksjonsleiar
ALK - Lærerutd. og kulturfag
19 Boström, Anne-Marie 53 49 13 00 >> Professor II AHF - Bachelor i sjukepl. (Hgsd)
20 Brandtsgård, Svein Bjarne 53 49 13 74 >> Seniorkons. Fellestj. - Stord - Drift og IT
21 Braut, Geir Sverre 21 52 98 02 >> Professor II AHF - Bachelor i sjukepl. (Hgsd)
22 Brekke, Christian 52 70 26 22 >> IKT-tekniker Fellestj. - Haug. - Drift og IT
23 Brekke, Tone Merete 909 97 353 >> Studieleder ATØM - Øk/Adm-studier
24 Brekken, Jon Arve 52 70 26 87 >> ATØM - Ingeniørutd.
25 Bringsvor, Heidi B. 53 49 13 00 >>
26 Bruvik, Åse Norunn Nedrebø 926 56 598 >>
27 Buchvold, Magda Vikanes 53 49 14 79 >> Høgsk.lærer sjukepl.fag AHF - Bachelor i sjukepl. (Stord)
28 Bulie, Erik 53 49 14 15 >> Høgsk.lektor samfunnsfag ALK -
· *

Mer kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet