Denne gamle kontaktlista oppdateres ikke lenger!

Bruk kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet!


Søk:Eller:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kontakter i nærregion Stord/Haugesund, navn som starter på «E»:
1 Egeland-Eriksen, Torbjørn 415 54 164 >> Høgsk.lærer ingeniørfag ATØM - Ingeniørutd.
2 Eidet, Mai Linn Bolkan 53 49 14 83 >> Bibliotekar Fellestj. - Stord - Bibliotek
3 Eikeland, Bente K. 53 49 14 21 >> Rådgiver Fellestj. - Stord - Personaltj.
4 Eikemo, Gro-Mette Rønning 52 70 26 11 >> Fellestj. - Haug. - Utdanningssenter
5 Eikenes, Svein Ove 53 49 14 13 >> Informasjonssjef Fellestj. - Kommunikasjon og samfunnskontakt
6 Elektrolab, Telefon 52 70 27 83 >>
7 Elevheimen Romm., Faks 53 41 13 68 >>
8 Encheva, Sylvia 52 70 26 85 >> Professor ingeniørfag ATØM - Ingeniørutd.
9 Engelsen, Knut Steinar 53 49 14 31 >> Professor ALK -
10 Epland, Inger K. Straume 53 49 14 89 >> Høgsk.lektor sjukepl.fag AHF - Bachelor i sjukepl. (Stord)
11 Eriksen, Cathrine Bjelland 409 21 346 >> Praksisleder ALK - Barnehagelærarutd.
12 Eriksen, Elise Aabel 53 49 13 25 >> Rådgiver Fellestj. - Stord - Økonomi og verksemdstyring
13 Eriksen, Kristin Ådnøy 52 70 27 02 >> Førsteamanuensis sjukepl.fag AHF - Bachelor i sjukepl. (Hgsd)
14 Eriksen, Terje 409 21 347 >> Høgsk.lektor AHF -
15 Erland, Sveinung 52 70 27 34 >> Førsteamanuensis ATØM - Nautikkstudier
16 Ese, Torleiv 52 70 26 86 >> Førsteamanuensis ingeniørfag ATØM - Ingeniørutd.
17 Espeland, Åsmund 53 49 13 94 >> Høgsk.lektor musikk ALK -
18 Espeland, Magne 53 49 13 67 >> Professor Musikk og Fagdidaktikk ALK - Musikkfaget
UH Nett Vest
· *

Mer kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet