Denne gamle kontaktlista oppdateres ikke lenger!

Bruk kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet!


Søk:Eller:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kontakter i nærregion Stord/Haugesund, navn som starter på «L»:
1 Langåker, Lise 52 70 27 59 >> Førsteamanuensis øk/adm ATØM - Øk/Adm-studier
2 Langesæter, Marit 52 70 27 54 >> Høgsk.lektor sjukepl.fag AHF - Bachelor i sjukepl. (Hgsd)
3 Langøen, Arne 52 70 27 25 >> Dosent sjukepl.fag AHF - Bachelor i sjukepl. (Hgsd)
4 Laukhammer, Solveig 53 49 13 20 >> Høgsk.lektor sjukepl.fag AHF - Bachelor i sjukepl. (Stord)
5 Leirbæk, Eva 52 70 26 10 >> Avdelingsrådgjevar Fellestj. - Haug. - Økonomi og virksomhetsstyring
6 Lien, Wenche Bruun 53 49 14 71 >> Høgsk.lektor i musikk ALK - Musikkfaget
7 Lilleskog, Birgitte 52 70 28 73 >> Bolig- og eiendomssjef Stud.samskipn. - Haug. -
8 Lindaas, Ingrid 52 70 27 32 >> Høgsk.lektor sjukepl.fag
Prosjektleder
AHF - Master- og EVU
AHF - Master- og EVU
9 Lindaas, Jens Chr. 52 70 26 70 >> Studieleder
Førsteamanuensis ingeniørfag
ATØM - Ingeniørutd.
ATØM - Ingeniørutd.
10 Lindeflaten, Marta 53 49 13 96 >> Renholdsleder driftstj. Fellestj. - Stord - Drift og IT
11 Litlabø, Rannveig 911 11 279 >> Førsteamanuensis ingeniørfag
Prosjektleder
ATØM - Ingeniørutd.
ATØM - Ingeniørutd. i Sunnhordland
12 Loe, Anne 53 49 13 83 >> Førstekons. Biblioteket Fellestj. - Stord - Bibliotek
13 Löfmark, Anna 53 49 13 00 >> Professor II AHF - Bachelor i sjukepl. (Hgsd)
14 Log, Monika Metallinou 52 70 26 49 >> Foreleser ATØM - Ingeniørutd.
15 Log, Torgrim 52 70 26 68 >> Professor ATØM - Ingeniørutd.
16 Lokna, Torodd 917 99 918 >> Førsteamanuensis ingeniørfag ATØM - Ingeniørutd.
17 Lone, Iselin 53 49 13 00 >> Høgsk.lektor ALK - Lærerutd. og kulturfag
18 Ludvigsen, Marit Karin 53 49 14 63 >> Førstekons. Fellestj. - Stord - Utdanningssenter
19 Lundberg, Hans Erik 52 70 26 25 >> Prosjektleder Fellestj. - Drift og IT
20 Lunde, Aud-Jorunn 53 49 13 97 >> Renholder driftstj. Fellestj. - Stord - Drift og IT
21 Lunde, Kari-Jorunn 53 49 13 80 >> Høgsk.lektor i engelsk ALK - Lærerutd. og kulturfag
22 Lunde, Ragnhild 53 49 15 36 >> Driftsleder Statsbygg Statsbygg - Stord - Statsbygg
23 Lunde, Sølvi Anne Eide 52 70 27 53 >> Høgsk.lektor sjukepl.fag AHF - Bachelor i sjukepl. (Hgsd)
24 Lysne, Svein Ove 53 49 13 77 >> Førstelektor IKT i læring ALK - IKT-i-læring
25 Lærerutd.en, Faks 53 49 13 98 >> ALK -
26 Løken, Sigmund 53 41 46 27 >> Vaktmester Stud.heim Stord Stud.samskipn. - Stord - Elevheim
· *

Mer kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet