Denne gamle kontaktlista oppdateres ikke lenger!

Bruk kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet!


Søk:Eller:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kontakter i nærregion Stord/Haugesund, navn som starter på «M»:
1 Madsen, Hallstein 53 49 15 19 >> FoU-leder
Avdelingsleder
Fellestj. - Direktørens stab
2 Malkenes, Ingeborg Helene 53 49 14 57 >> Bibliotekar Fellestj. - Stord - Bibliotek
3 Materiallab, Telefon 52 70 27 94 >>
4 Mehus, Laila 53 49 13 00 >> Stipendiat ATØM - Nautikkstudier
5 Mengestie, Tesfa 53 49 13 26 >> Førsteamanuensis matematikk ALK - Lærerutd. og kulturfag
6 Meyer, Runald 52 70 26 55 >> Høgsk.lektor ATØM - Ingeniørutd.
7 Mikalsen, Ragni Fjellgaard   Stipendiat ATØM - Ingeniørutd.
8 Mikkelsen, Thomas 53 49 13 60 >> Stud.rådgiver Fellestj. - Utdanningssenter
9 Miljeteig, Jorunn Sætre 53 49 13 41 >> Studiekons. Fellestj. - Stord - Utdanningssenter
10 Miljeteig, Lydia 53 49 13 55 >> Medarbeider Stud.samskipn. - Stord - Kafé
11 Minde, Kjell-Bjørn 53 49 13 90 >> Førsteamanuensis samfunnsfag ALK - Lærerutd. og kulturfag
12 Mocci, Claudia 409 21 343 >> Rådgiver AHF - FoU-enhet for samhandling
13 Modellrom 1, Telefon  
14 Modellrom 2, Telefon  
15 Modellrom 3, Telefon  
16 Moe, Annik 53 49 13 42 >> Fellestj. - Stord - Personaltj.
17 Moe, Heidi Aarøe 52 70 28 70 >> Samskipnadsdirektør Stud.samskipn. - Administrasjon
18 Myhre, Ingvild Brekke 53 49 14 08 >> Koordinator videreutd. Fellestj. - Utdanningssenter
19 Myklebust, Hege 53 49 13 21 >> Høgsk.lektor norsk ALK -
20 Mæland, Kjellfrid 53 49 13 38 >> Dosent pedagogikk ALK - Lærerutd. og kulturfag
21 Mæland, Morten 416 82 478 >> Førstekons. Fellestj. - Haug. - Drift og IT
· *

Mer kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet