Denne gamle kontaktlista oppdateres ikke lenger!

Bruk kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet!


Søk:Eller:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kontakter i nærregion Stord/Haugesund, navn som starter på «T»:
1 Telefonautomat, Elevheim Blokk 1-2 53 41 33 67 >>
2 Telefonautomat, Elevheim Blokk 2-3 53 41 13 82 >>
3 Telefonautomat, Elevheim Blokk 3-4 53 40 00 17 >>
4 Telefonautomat, Elevheim Blokk 5-6 53 10 00 19 >>
5 Telefonautomat, Elevheim Blokk 6-7 53 41 66 49 >>
6 Telefonautomat, Elevheim Blokk 8-9 53 41 17 51 >>
7 Telefonautomat, Elevheim Blokk 9-10 53 40 00 18 >>
8 Telefonautomat, Velferdsbygg 53 41 13 65 >>
9 Theodorsen, Britt R. 53 49 13 59 >> Studieleder ALK - Lærerutd. og kulturfag
10 Thorkildsen, Kari Marie 53 49 14 68 >> Førstelektor i drama ALK - Lærerutd. og kulturfag
11 Thorsen, Inge 52 70 27 65 >> Professor ATØM - Øk/Adm-studier
12 Thuestad, Gunnar 52 70 26 62 >> Høgsk.lektor ingeniørfag ATØM - Ingeniørutd.
13 Tikkanen, Tarja 53 49 13 85 >> Professor pedagogikk ALK -
14 Tonning, Åshild Rygg 53 49 13 00 >>
15 Trovåg, Johanne Marie 52 70 27 29 >> Studieleder ATØM - Nautikkstudier
16 Trædal, Leif Tore 53 49 13 00 >> Høgsk.lektor samfunnsfag ALK - Lærerutd. og kulturfag
17 Tuset, Gry Anette 53 49 13 50 >> Høgsk.lektor i matematikk ALK -
18 Tvedt, Marianne Nesbjørg 52 70 26 04 >> Leder for bibliotektj. Fellestj. - Bibliotek
19 Tvedte, Charlotte 53 49 13 64 >> Høgsk.lektor kunst og håndverk ALK - Lærerutd. og kulturfag
Førsk.lærerutd.
20 Tvedte, Jostein 53 49 13 78 >> Førstelektor IKT i læring ALK - IKT-i-læring
21 Tveit, Steinar 52 70 26 50 >> Driftsop. Statsbygg - Haug. - Statsbygg
22 Tveit, Toralf 53 49 13 88 >> Seniorrådgiver
Høgsk.lektor engelsk
ALK - Lærerutd. og kulturfag
· *

Mer kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet