document.write("

Informasjon frå Kontaktlista til tidlegare HSH. Klikk her for å sjå kontaktinfo på HVL sine sider!

Ikon for elektronisk visittkort

Mariann Kjøpstad

Informasjonsmedarbeider, Utdanningssenter, Fellestjenester - Stord

Stad: Studenttorg, Undervisningsbygg, Rommetveit

E-post: mariann.kjopstad-KRØLLALFA-hvl.no

Telefonar:
Kontor: 53 49 14 30
Telefaks: 53 49 14 01
Mobiltelefon: 926 63 075

Heimeside: www.hsh.no/studentportal/me_hjelper_deg/studenttorg.htm

Anna info: Studenttorget er HSH sitt informasjonssenter på Stord og du er alltid velkommen innom - uansett spørsmål! Eg er i tillegg webansvarleg for Studentportalen og alle innspel mottas med takk :)

"); $('.krollalfa').replaceWith('@'); document.write("

Informasjon frå Kontaktlista til tidlegare HSH. Klikk her for å sjå kontaktinfo på HVL sine sider!

Ikon for elektronisk visittkort

Eli Erland Haugen

Konsulent, Utdanningssenter, Fellestjenester - Haugesund

Stad: 3002, Hovedbygg, Haugesund

E-post: eli.haugen-KRØLLALFA-hvl.no

Telefon:
Kontor: 52 70 26 30

Anna info: Jeg jobber i Ekspedisjonen i 3.etasje. Her kan du komme og spørre om det meste, og jeg vil prøve å hjelpe deg. Du kan få karakterutskrift, studentkort, semestermerke og bekreftelse på at du er student.

"); $('.krollalfa').replaceWith('@'); document.write("

Informasjon frå Kontaktlista til tidlegare HSH. Klikk her for å sjå kontaktinfo på HVL sine sider!

Ikon for elektronisk visittkort

Marte Kolbjørnsen

Studiekonsulent, Utdanningssenter, Fellestjenester - Haugesund

Stad: 3013, Hovedbygg, Haugesund
eller Ekspedisjon, Hovudbygg, Haugesund

E-post: marte.kolbjornsen-KRØLLALFA-hvl.no

Telefonar:
Kontor: 52 70 26 63
Sentralbord: 52 70 26 30

Heimeside: www.hsh.no

Anna info: Eg er studieveileder for nautikkutdanninga. Du er hjarteleg velkomen innom for ein samtale dersom du har spørsmål om opptak, studier og eksamen, eller trenger ikkje-fagleg veiledning i løpet av studietida. Vennligst bestill time på e-post.

"); $('.krollalfa').replaceWith('@');