Denne gamle kontaktlista oppdateres ikke lenger!

Bruk kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet!


Søk:Eller:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kontakter i nærregion Stord/Haugesund, gruppesøk etter kode «LEDELSE»:
1 Alfsvåg, Leif-Steinar 53 49 14 22 >> Studieleder AHF - Bachelor i sjukepl. (Stord)
2 Almås, Egil 53 49 14 07 >> Personalsjef Fellestj. - Stord - Personaltj.
3 Bakken, Kirsten 53 49 14 67 >> Økonomisjef
Økonomisjef
Fellestj. - Stord - Økonomi og verksemdstyring
Fellestj. - Stord - Økonomi og verksemdstyring
4 Båtsvik, Tage 53 49 13 00 >> Direktør Fellestj. - Administrasjon
5 Brekke, Tone Merete 909 97 353 >> Studieleder ATØM - Øk/Adm-studier
6 Eikenes, Svein Ove 53 49 14 13 >> Informasjonssjef Fellestj. - Kommunikasjon og samfunnskontakt
7 Flemmen, Idar M. 52 70 26 21 >> drifts- og it-sjef Fellestj. - Drift og IT
8 Fosse, Espen 52 70 26 16 >> Studiesjef Fellestj. - Utdanningssenter
9 Førland, Georg 52 70 26 36 >> Dekan AHF - Avdeling for helsefag
10 Grimstvedt, Liv Reidun 957 22 714 >> Rektor Fellestj. -
11 Hagland, Liv Åse Solstad 53 49 14 35 >> Studieleder ALK - Barnehagelærarutd.
12 Helland, Kjell Magnar 53 49 14 97 >> Studieleder ALK - Lærerutd. og kulturfag
13 Kittelsen, Torunn Stornes 409 24 873 >> Leder internasjonalt kontor Fellestj. - Haug. - Utdanningssenter
14 Kringeland, Tone 52 70 27 27 >> Ph.D, Dosent helsefag
Studieleder
AHF - Avdeling for helsefag
AHF - Master- og EVU
15 Lindaas, Jens Chr. 52 70 26 70 >> Studieleder
Førsteamanuensis ingeniørfag
ATØM - Ingeniørutd.
ATØM - Ingeniørutd.
16 Madsen, Hallstein 53 49 15 19 >> FoU-leder
Avdelingsleder
Fellestj. - Direktørens stab
17 Moe, Heidi Aarøe 52 70 28 70 >> Samskipnadsdirektør Stud.samskipn. - Administrasjon
18 Myhre, Ingvild Brekke 53 49 14 08 >> Koordinator videreutd. Fellestj. - Utdanningssenter
19 Nysted, Jorunn Stueland 52 70 26 76 >> Studieleder ATØM - Ingeniørutd.
20 Robbestad, Anne Isabelle 52 70 27 38 >> Dekan ATØM -
21 Sandvold, Sigurd 53 49 15 25 >> Dekan ALK - Lærerutd. og kulturfag
22 Skogen, Bente 52 70 27 69 >> Studieleder AHF - Bachelor i sjukepl. (Hgsd)
23 Theodorsen, Britt R. 53 49 13 59 >> Studieleder ALK - Lærerutd. og kulturfag
24 Trovåg, Johanne Marie 52 70 27 29 >> Studieleder ATØM - Nautikkstudier
· *

Mer kontaktinformasjon for Høgskolen på Vestlandet