Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Nyhende frå tidlegare HSH, 16. juli 2018:

Gjer ingeniørutdanninga i Sunnhordland meir digital og tettare på arbeidslivet

Gjer ingeniørutdanninga i Sunnhordland meir digital og tettare på arbeidslivetHSH har i mange år vore i førarsetet når det gjeld å ta i bruk digitale verktøy i undervisinga. No har høgskulen fått kroner 700 000 til å løfta den skreddarsydde ingeniørutdanninga i Sunnhordland inn i den digitale verda og tettare på arbeidsplassane til studentane.

Les alt… [29.12.2016]

Psykologi er pop på HSH

Psykologi er pop på HSHResponsen har vært formidabel, og psykologi er blitt ett av de etter- og videreutdanningsstudiene som flest vil studere på høgskolen.

Les alt… [22.12.2016]

Fekk full klaff med søknad - byggjer opp kurs og utdanning i recovery

Fekk full klaff med søknad - byggjer opp kurs og utdanning i recoveryDenne veka ga Extrastiftinga 1,5 millionar kroner til prosjektet «Recoverykurs og recoveryutdanning». Ikkje rart at prosjektleiarane Kristin Ådnøy Eriksen og Marianne H. Wennersberg jublar.

Les alt… [16.12.2016]

I starten på januar blir HSH-info erstatta av aktuelt på ny intranettside.

Mediaklipp

Leveres av Meltwater News

Følg oss gjerne på Facebook | Arkiv | Motta nyhetsbrev

Sida ble sist oppdatert: 23.12.2016