Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Presenterte seg for programstyret i forskningsrådet

Norges forskningsråd har et eget program for Maritim virksomhet og offshore operasjoner (MAROFF). I går hadde de lagt møtet i programstyret til HSH og Haugesund. To regionale forskningsprosjekt ble presentert.


Direktør Gunnar Birkeland (Polytec), førsteamanuensis Ingunn Hoel (HSH), stipendiat Lene Jørgensen (HSH) og prosjektdirektør Per Lothe (Knutsen OAS Shipping AS) holdt ulike innlegg for programstyret MAROFF i Norges forskningsråd.

Innovasjonsprogrammet MAROFF er en del av Norges forskningsråd og støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge.

På HSH fikk programstyret smakebiter av forskningsprosjekt i regionen.

Stipendiat Lene Jørgensen i HSH presenterte forskningsprosjektet Managing Complexity in PetroMaritime Operations. Prosjektdirektør Per Lothe i Knutsen OAS Shipping AS og førsteamanuensis Ingunn Hoel i HSH presenterte forskningsprosjektet Sanntidsovervåking av ballastvann med Flow Cytometry.

Avslutningsvis holdt direktør Gunnar Birkeland i Polytec et innlegg om Regionale perspektiver for FoU innen petro-maritim virksomhet.

Publisert: 24/05-2012, kl. 08:30
Ant. ganger lest: 1668