Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Ser løsninger for ballastvann-problematikk

Det er ikke bare bare å fylle opp ballasttankene på et skip med vann fra et sted i verden – og slippe det ut i et havnebasseng et annet sted i verden. Spredning av uønskede arter er noen av farene. Disse problemstillingene prøver HSH og gode samarbeidspartnere å finne gode løsninger på. Rensesystem for og overvåking av ballastvann er løsninger det jobbes mot.


Per Lothe (Knutsen OAS Shipping AS), Ingunn Hoell (HSH) og Sandra Schöttner (Universitetet i Bergen). 

- Sist uke hadde vi det årlige prosjektmøtet med alle partnerne, sier førsteamanuensis Ingunn Hoell i HSH. Hun er prosjektleder for det store forskningsprosjektet som samler rederiet Knutsen OAS Shipping AS, HSH, Unimiljø, Universitetet i Bergen og Norsk institutt for Vannforskning (NIVA).

- På prosjektmøtet hadde vi en økt hvor vi informerte om hvem vi er, hva vi gjør og hvor langt vi er kommet i forskningen i dag.

- Det er viktig å være litt synlige og snakke opp forskningen, sier hun.

- Jeg, samt post.doc i prosjektet ved Universitetet i Bergen, Sandra Schöttner, og ikke minst Per Lothe fra Knutsen OAS Shipping AS, holdt innlegg på denne delen av møtet.

- Hva er siste nytt?

- Per Lothe i Knutsen har akkurat fått Veritas-godkjent et spennende rensesystem for ballastvann, KBAL. Han leder nå en egen avdeling i rederiet med fem ansatte, kalt Knutsen Technology.

- BallastFlow-prosjektet jobber også med å utvikle en metode for å overvåke ballastvann ved hjelp av Flow cytometri. Ved HSH er det meg, Gunnar Thuestad og stipendiat Ranveig Ottøy Olsen som jobber på prosjektet.

- Vi har kjøpt inn et avansert instrument som heter Attune Flow cytometer. Vi skal også snart få på plass en spesiallaget UV-lampe som vi skal bruke i forsøkene våre.

- En tilsvarende lampe brukes også av våre samarbeidspartnere i Bergen, og disse er spesielt laget for å være mest mulig like de som brukes i KBAL, som altså rensesystemet som Per Lothe ved Knutsen OAS har utviklet og fått Veritas-godkjent.

- Det baserer seg grovt på vakuum og UV for å drepe uønskede organismer. Et viktig poeng med KBAL er å unngå filter, som ofte krever mye vedlikehold fordi de går tett. KBAL bruker heller ikke kjemikalier.

BallastFlow-prosjektet startet opp i august 2011, og avsluttes i august 2014.

- Vi er en flott gjeng, og det kjekke er at vi nå begynner å se resultater av hardt arbeid, selv om vi har langt igjen, sier Ingunn Hoell.

Publisert: 08/02-2013, kl. 06:00
Ant. ganger lest: 1734