Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Bruker Hurtigruten i ny forskning

Å evakuere passasjerskip som seiler under arktiske forhold er meget krevende. Et nytt forskningsprosjekt med HSH i spissen skal bidra til at dette arbeidet blir bedre og sikrere. Hurtigruten er med på laget.FORSKER SAMMEN: Hurtigruten og HSH starter et nytt forskningssamarbeid. Her ser vi Tor Geir Engebretsen (Hurtigruten), Haakon Waage (Hurtigruten), Guro Storhaug Christiansen (Hurtigruten), Helle Oltedal (HSH), Gunnar Pallesen (Hurtigruten), Erik Eng (Hurtigruten) og Roy Pedersen (Hurtigruten) under oppstarten tidligere i høst.

Maritim sikkerhet er et viktig forskningsfelt for HSH. Nå har et nytt forskingsprogram, MarSafe, fått fotfeste i høgskolen, forteller førsteamanuensis og programleder Helle Oltedal ved nautikkutdanningen.

Og det nyeste prosjektet i programmet er å finne fram til en god, sikker og trygg evakuering av passasjerskip som seiler under arktiske forhold.

- Prosjektet går over fire år og selve innsamlingen av data vil foregå i fire omganger på Hurtigruten sine skip, sier Oltedal og utdyper:

- Alle passasjerer vil ved ombordstigning få utdelt en infrarød sporingsenhet. Under selve seilasen vil vi gjennomføre en semi-annonsert evakueringsøvelse, hvor den enkelte passasjeren sine bevegelser vil kunne følges.

- Alle data blir deretter analysert i et dataprogram, hvor ulike kritiske situasjoner som brann eller kantring kan simuleres sammen med full evakuering. På denne måten kan vi teste ut både skipets design og hvor effektive prosedyrene er, forklarer hun.

- På verdensbasis har det ikke tidligere vært gjennomført denne typen evakueringsforskning på fartøy som seiler under ekstreme forhold.

- HSH vil gjennom prosjektet bidra til å fylle et gap på kunnskapsfronten. Oltedal opplyser at det er tilknyttet to stipendiatstillinger i prosjektet. Disse er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og støtter opp under den nye felles-doktorgraden innen nautiske operasjoner som HSH er med på.

HSH sin professor Ed Galea, en av verdens ledende forskere innen brann og evakuering, er med på prosjektet og vil ha det faglige ansvaret.

Publisert: 12/10-2016, kl. 08:30
Ant. ganger lest: 2457