Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

HSH i stort bibliotekprosjekt

Høgskolen Stord/Haugesund har fått tildelt kroner 216 000 fra utviklingsorganet ABM-utvikling (arkiv, bibliotek, museum) for å lage et nettkurs i informasjonskompetanse, i samarbeid med Høgskolen i Telemark.

NYTT KURS: I samarbeid med Høgskolen i Telemark har HSH fått midler til å utvikle et nettkurs i informasjonskompetanse.

 - Vi har kalt prosjektet "interaktiv web-basert veiledning i informasjonskompetanse for studenter".  Gjennom kurset skal studentene lære å formulere og presisere sitt informasjonsbehov, forstå nytten av relevant og fullstendig informasjon, identifisere passende hjelpemidler for informasjonssøking, utvikle effektive søkestrategier, bruke forskjellige informasjonsressurser, tradisjonelle og elektroniske, vurdere informasjonen kritisk og tilegne seg informasjon og tillempe den for egne behov, forteller hovedbibliotekar Halfdan Wiik ved HSH.

Den web-baserte veiledningen skal blant annet kunne benyttes i brukerundervisninga som biblioteket gir.
-  Den skal være selvinstruerende slik at studenter kan lære på eget valgt tidspunkt og i eget tempo uansett hvor de befinner seg. Biblioteket ønsker på denne måten å nå det økende antall fjern- og deltidsstudenter ved høgskolene, sier Wiik.   

Total kostnadsramme for prosjektet er på kroner 430.000.  NTNU har også fått innvilget midler til et prosjekt med likhetstrekk og ABM-utvikling har meddelt at de vil invitere prosjektansvarlige fra de tre institusjonene for å drøfte et mulig samarbeid mellom prosjektene og på hvilke områder et slikt samarbeid kan inngås.  Biblioteket håper å kunne lansere det nye nettkurset høsten 2004.


Publisert: 07/08-2003, kl. 00:00
Art.id: 2003080000000713
Antall ganger lest: 1802

Arkivsøk: