Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Hvorfor flytter folk til Sveio kommune?

Det har studentene William Dagsland og Åsmund Haukås prøvd å finne svar på.

De to HSH-studentene har skrevet en oppgave omkring spørsmålet og intervjuet 30 familier og andre som har flyttet til Sveio de to siste årene. Studien deres gjelder permanent bosetting og ikke fritidseiendommer.

Luft og sjø
- Våre funn viser at over 50 prosent av de som flytter til Sveio kommune er fra Haugesundsområdet.

- De vil gjerne vekk fra byen, og ser etter mer luft og gjerne sjø rundt seg. Men samtidig vil de ha en viss føling med byen likevel. Derfor bør det nye stedet de flytter til ikke være for langt vekke fra selve byen.

Bekjentskaper
Både William og Åsmund er fra Sveio, det hjalp litt i jakten på informanter.

- Vi prøvde å komme i kontakt med Folkeregisteret, men der krevde de en omfattende søknad for å gi ut opplysninger. Dermed måtte vi bruke bekjentskaper og kommunen i jakten på informanter.

Utvalget de endte opp med viser at de har truffet på omtrent 20 prosent av de som flyttet til kommunen de to siste årene.

- Vi sendte ut et spørreskjema med 15 spørsmål som vi gjorde en analyse på.

Opptatt av velferdstilbud
Den forteller at innflytterne er ganske godt fornøyd med tilbudet i Sveio kommune.

- De fleste som flytter til kommunen er unge og nyutdannete. En del er tidligere sveiobuer som vil hjem. Men mange av dem pendler til jobb og er derfor veldig opptatt av et godt velferdstilbud som banehage, SFO og kollektivtilbudet. De to sistnevnte tingene var det mange som ikke var helt fornøyde med.

Reiser vekk selv
Det har kommunes ledelse fått høre.
- Ja, vi har jobbet godt med kommunen underveis. Vi har levert oppgaven til ordfører og utviklingssjefen og de har sagt de vil ta arbeidet vårt med i planarbeidet sitt.

Til høsten reiser William Dagsland til Bergen for å jobbe i bank. Åsmund Haukås reiser i militæret.

- Flytter dere hjem en dag?
- Kanskje. Vi får se. Om det ikke blir Sveio, så blir det nok sikkert et sted i regionen her, sier de.


FOLK FLYTTER TIL SVEIO:
- Det bygges en del nytt og folk flytter til Sveio. Men hvorfor? Det har HSH-studentene Åsmund Haukås (t.v) og William Dagsland  jobbet for å finne ut av.


Publisert: 11/06-2007, kl. 13:30
Art.id: 2007060000001399
Antall ganger lest: 2975

Arkivsøk: