Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Nytt høgskolekurs på Stord

Nå setter HSH opp kurset i organisasjons- og personalkunnskap på Stord for første gang.

I flere år har HSH arrangert høgskolekurs i organisasjonsteori, ledelse og personaladministrasjon i Haugesund. Til høsten flytter HSH kurset Organisasjon og personal på 12,5 studiepoeng over fjorden til HSH og Stord.

- Vi har fått flere forespørsler om å holde slike ledelseskurs på Stord og nå setter vi gang. Det er kjekt, sier EVU-koordinator Johnny Velde Jensen og fagansvarlig Torbjørn S. Heyerdahl i HSH.

Viktig region
Kurset er lagt opp gjennom fem samlinger på kveldstid og passer for folk med ulike typer utdanning og erfaringsbakgrunn. Heyerdahl ser på Sunnhordland som en meget viktig region og gleder seg til å ta fatt.

- Hovedmålet med kurset er å vise at organisasjon og organisering er et virkemiddel i moderne arbeidsliv. Vi ønsker å formidle kunnskap slik at deltakerne lærer å analysere organisasjoner ? og dernest at de settes i stand til å kunne treffe riktige beslutninger når det gjelder ledelse og det å finne frem til en mest mulig hensiktsmessig organisering.

Påvirker måloppnåelsen
Betydningen av norsk arbeidsliv og den menneskelig faktor i organisasjoner blir også sentralt i kurset.

- Norsk arbeidsliv og trekk ved vårt velferdssamfunn - og hvordan dette virker inn på personalområdet i organisasjoner, blir viktige tema.

Heyerdahl poengterer at organisering og ledelse ikke bare handler om mål, men også om deltakelse.

- Det er derfor viktig å ha fokus på den menneskelige faktor og betydningen av å forstå særlig organisasjonskultur fordi dette påvirker måloppnåelsen til organisasjoner.  
 


PÅ KVELDSTID:
- Det er kjekt at vi nå kan tilby en slik type lederkurs sentralt i Sunnhordlandsregionen. Utdanningen er samlingsbasert og lagt på kveldstid. Vi håper det appellerer til ansatte eller ledere i private bedrifter, offentlig virksomhet så vel som i frivillige organisasjoner. opplyser EVU-koordinator Johnny Velde Jensen og førsteamanuensis Torbjørn S. Heyerdahl i HSH.


Publisert: 12/06-2007, kl. 08:15
Art.id: 2007060000001401
Antall ganger lest: 3253

Arkivsøk: