Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Viktige for valg av utdanning og studiested

Tidligere studenter, venner og familie er fremdeles viktige når nye studenter velger HSH. Det kommer fram i spørreundersøkelsen ?Kvifor HSH??.

- Det betyr blant annet at fornøyde og tilfredse studenter er våre viktigste ambassadører, sier studiesjef Geir M. Tveide i HSH.

Han har studert svarene i spørreundersøkelsen ?Kvifor HSH?? som de nye studentene ved HSH blir bedt om å svare på i ettertid av studiestarten.

Her er hovedtrekkene:

 • Over 90 % av de som svarer sier de er godt eller svært godt fornøyd med ?opplegg og regi? rundt åpningsdagen ved studiestedene og førsteinntrykket.

 • Over 85 % av studentene på begge studiesteder sier de er godt eller svært godt fornøyd med informasjonen de fikk fra HSH i forkant av studiestart og i studiestartuka.

  I år er det lagt større vekt på informasjon på web og mindre papir/brosjyrer/kataloger.

  Dette ser ikke ut til å gå ut over opplevd kvalitet på informasjon til nye studenter. Men vi ser at en del ønsker seg mer faglig informasjon før de starter, og noen ønsker seg mer oversiktlige nettsider.

  Vi ser og at våre nettsider er viktigste konkrete informasjonskanal for søkerne. Dette forsterker inntrykket av at gode og oppdaterte nettsider stadig blir viktigere.

 • Vi ser og en større deltakelse på fadderprogram i Haugesund enn på Stord. Av de som deltar er det flere studenter som er fornøyd i år enn tidligere år.
   
 • Vi er en regional høgskole hvor majoriteten av studentene kommer fra kjerneregionen ?nord for Boknafjorden og sør for Bjørnefjorden?.

 • Det er først og fremst studier som en ikke tilbyr på alle høgskoler og universitet som har nasjonal søkning (eks: master i IKT i læring, branningeniør, HMS-ingeniør, faglærerutdanning i musikk og nautikk). Enkelte andre studier har bra tilfang av studenter utenfor kjerneregionen, eks: PPU

 • Vi ser og at flere og flere bestemmer seg tidligere for å søke. Over halvparten av de som har svart bestemmer seg tre måneder eller før søknadsfristen.

 • Vi har en svarprosent på 32 på årets undersøkelse. Det er litt lavt og en del mindre enn i 2008. Det er variasjon i svarprosent mellom studiene. Vi må jobbe aktivt for å øke svarprosenten.

 • Studentene grunngir faglig interesse, avstand til hjemsted, utdanningen og gode jobbutsikter som de viktigste årsakene til at de velger HSH.

 


BLE TRUKKET UT: Studentene Line Bratthamer og Laila Hemnes studerer på øk/adm. i Haugesund. De svarte på undersøkelsen ?Kvifor HSH?? og ble trukket ut som vinnere av gavekort ? utdelt av studiesjef Geir Tveide. HMS-student Heidi Johnsen Stensletten ble også trukket ut som vinner. Hun var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 


Publisert: 02/11-2009, kl. 10:30
Art.id: 2009110000001817
Antall ganger lest: 1714

Arkivsøk: