Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Ny førstelektor

Arvid Birkeland ved avdeling for helsefag har fått opprykk til førstelektor.Søknaden om opprykk til førstelektor er vurdert ut fra kriteriene:

  • Vitenskapelig produksjon
  • Pedagogisk utdanning og praksis
  • Utviklingsarbeid

Et sakkyndig utvalg bestående av:

  • Professor Astrid K. Wahl ved Universitetet i Oslo
  • Førstelektor Per Kristian Roghell ved Høgskolen i Nesna
  • Assisterende direktør og førstelektor Geir Sverre Braut, Statens helsetilsyn/Høgskolen Stord/Haugesund

 
skriver i sin innstilling:

Sammen med den grunnleggende pedagogiske kompetansen og den dokumenterte vitenskapelige produksjonen finner utvalget at det framlagte utviklingsarbeidet viser at søkeren tilfredsstiller kravene om opprykk til stilling som førstelektor.

Arvid Birkeland har grunnleggende utdanning i sykepleie med tillegg av teologisk/diakonal utdanning fra Diakonhjemmets høgskolesenter, videreutdanning i helse- og sosialadministrasjon på høgskolenivå og spesialutdanning i psykiatrisk sykepleie.

Han tok hovedfag i helsefag, retning sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen i 2001. I tillegg har han gjennom en periode på nær 15 år hatt ledende stillinger i kommunal eldreomsorg og psykisk helsevern.

Etter hovedfagsstudiet har Birkeland tatt forskerutdanningskurs hovedsakelig ved Nordiska høgskolan for folkehelsovetenskap i Gøteborg. Den vitenskapelige produksjonen har i hovedsak hatt fokus på hjemmeboende eldres sosiale situasjon.

HSH gratulerer Arvid Birkeland med opprykket til førstelektor!

 


Publisert: 08/11-2009, kl. 10:00
Art.id: 2009110000001820
Antall ganger lest: 2159

Arkivsøk: