Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Ny og nyttig veileder fra biblioteket

Å ha det formelle i orden er viktig når en skriver studentoppgaver ved HSH. Nå har biblioteket klar en ny og informativ veiledning til hvordan dette bør gjøres.

Se veilederen her

- Denne er ment som en første innføring, og fastsetter en del formelle krav til alle større studentarbeider ved HSH, forklarer hovedbibliotekar Halfdan Wiik i HSH.

- I tillegg inneholder veiledningen dessuten tips og råd, for eksempel om bruk av bilder i oppgavene og litt om dette med opphavsrett.

- Denne veiledningen følger vanlige normer, og vi håper de fleste studenter og ansatte vil se på den som en god og nyttig førsteinnføring. Mange lærere har etterlyst noe sånt som dette.

En egen standardiserte forside-mal, som er godkjent av studiekvalitetsutvalget i HSH, er også mulig å laste ned og bruke.

Veilederen gir også lenker videre til andre ressurser som er nyttige for den som arbeider med oppaveskriving. Her vil det etter hvert komme mer, opplyser Wiik.

 


Publisert: 20/11-2009, kl. 08:30
Art.id: 2009110000001825
Antall ganger lest: 1497

Arkivsøk: