Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Lærerutveksling i god utvikling

Gjennom studieåret får HSH besøk av mange lærere og forskere fra utenlandske høgskoler og universitet. Sist uke gjestet fire lærere Fjords and glaciers-studiet.

- Så langt i år har vi gjennom internasjonalt kontor hatt over 25 personer på institusjonsbesøk. I tillegg kommer alle andre som besøker våre tre fagavdelingers utdanninger og forskningsprosjekt. Samlet sett utgjør dette en god og viktig del av vårt internasjonale arbeid, forteller Johnny Velde-Jensen som leder arbeidet med internasjonalisering i HSH.

To typer besøk
Han forteller at de fleste kommer til HSH for en uke, og at HSH får to ulike typer besøk.

- Den første gruppen er faglig ansatte som kommer hit for å ha gjesteforelesninger, for å lære om våre studieprogram og for å forsøke å knytte faglige kontakter inn mot forskning.

- Den andre gruppen er administrativt ansatte som for eksempel dekaner, rektorer og personer fra ulike internasjonale kontor. De kommer for å lære om våre systemer, organisering, ledelsesstruktur, datasystemer, strategier og våre relasjoner til næringsliv og offentlig forvaltning.

Avhengige
- Hvorfor er slike besøk viktige for HSH?

- Det handler om flere ting. For at vår forskning skal holde høyt nivå er vi avhengige av et internasjonalt nettverk og samarbeid med fagfolk i andre land.

- En annen ting handler om undervisning og pedagogikk. Ofte ser vi at vi arbeider mye med de samme faglige og pedagogiske utfordringene.

- En siste ting er at besøkene også gir våre studenter relevante gjesteforelesninger, gjerne med fokus på hjemlandets perspektiver.

Må involvere bedre
- Hvilket program legger dere opp til her på HSH?

- Vi lager et detaljert program for hele besøket og forsøker å involvere relevant fagpersonell, studieledere, dekaner, faglige internasjonale koordinatorer og øvrig ledelse alt etter bakgrunn og interesse hos den besøkende.

- Gjesteforelesningene prøver vi å få så relevant som mulig for studentenes pensum.

- I en del tilfeller har vi lagt bedriftsbesøk inn i programmet. Vi prøver også å få våre forskere til å presentere det de arbeider med. Det hender at vi så får respons som kan føre til mer faglig samarbeid og felles prosjekter.

- Hva er utfordringene fremover?
- Vi må bli enda flinkere til å involvere våre fagavdelinger og studenter når vi får besøk. Og vi har også en utfordring med å få flere av våre ansatte til å reise ut, oppsummerer Johnny Velde-Jensen.GJESTET FJORDS AND GLACIERS:
Årets Fjords and glaciers-studenter på Stord fikk besøk av fire lærere fra Belgia og Spania sist uke. De deltok på et godt tre-dagers program i regi av internasjonalt kontor. På fredagen fikk gruppen besøk av internasjonale studenter fra HSH i Haugesund. De var på Stord som en del av sitt ?Green-week? program.


Publisert: 01/11-2010, kl. 06:00
Art.id: 2010110000001960
Antall ganger lest: 1753

Arkivsøk: