Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Millioner til forskning på ballastvann

HSH er med på en fellessøknad til Norges forskningsråd som har fått full klaff.

Rederiet Knutsen OAS shipping AS, UniMiljø og HSH har fått tildelt et 3-årig prosjekt med et budsjett på ni millioner kroner fra Norges forskningsråd.

Knutsen OAS shipping AS er prosjektansvarlig og stiller med en stor egenandel i forskningsprosjektet.

Målet til prosjektet er å utvikle en rask og rutinemessig metode for å overvåke ballastvann. Ballastvann er enkelt forklart sjøvann som fylles i skip for å få til en god stabilitet. Risikoen ligger i miljøutfordringen når store mengder sjøvann med ulike bakterier, alger og dyreplankton forflyttes til andre havområder.

- Prosjektet vårt skal utvikle en standardisert overvåkingsmetode for ballastvann som oppfyller kravene i IMO-konvensjonen. I dag finnes det ingen rask og rutinemessig metode for å overvåke ballastvann, sier førsteamanuensis Ingunn Alne Hoell i HSH. Hun er prosjektleder for det store prosjektet.

- Vi vil prøve å utvikle en overvåkingsmetode for ballastvann basert på Flow Cytometry og Flow Cam. Denne metoden måler og teller organismer i en vannprøve i sann tid, og brukes blant annet i mikrobiell økologi, biologisk oseanografi og medisin. Dette er teknologi som UniMiljø har stor kompetanse på.

- Det store siktemålet i prosjektet er å gjøre ballastvann-renseanlegget til Knutsen OAS Shipping AS mer konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, sier førsteamanuensis Ingunn Alne Hoell i HSH.

Prosjektet er tilknyttet et internasjonalt nettverk gjennom EU-prosjektet "North Sea Ballast Water" i Interreg IVB North Sea Region.

VRI-Rogaland har vært en viktig aktør gjennom finansieringen av forprosjektet. En annen viktig samarbeidspartner for prosjektet er Haugaland Kunnskapspark.


SPENNENDE PROSJEKT: Følgende personer ved HSH er involvert i prosjektet som Knutsen OAS shipping AS er prosjektansvarlig for: Ingunn Alne Hoell (førsteamanuensis og prosjektleder), Gunnar Thuestad (høgskolelektor), Ranveig Ottøy Olsen (stipendiat) og Sylvia Encheva (professor). Ranveig Ottøy Olsen og Sylvia Encheva var ikke tilstede da bildet ble tatt.


Publisert: 21/12-2010, kl. 00:00
Art.id: 2010120000001985
Antall ganger lest: 3305

Arkivsøk: