Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Nye nasjonale anbefalinger for bruk av dagbok

Høgskolelektor og intensivsjukepleier Anny Norlemann Holme i HSH har vært med på å utarbeide nye nasjonale anbefalinger for bruk av dagbok til pasienter ved norske intensivavdelinger.Forskning og erfaring viser at pasienter som behandles i intensivavdelinger ofte har fragmenterte, kaotiske og følelsesmessige sterke minner fra behandlingsforløpet. Dagbok kan for mange være en viktig kilde i å forstå sykdomsforløpet og egne opplevelser i ettertid, står det å lese i de nye nasjonale anbefalingene.

Halvparten
- Dagboken skrives til pasienten av sjukepleier og tilbys ham eller henne i etterkant av forløpet på intensivavdelingen, sier Anny Norlemann Holme.

Praksisen med dagbøker til intensivpasienter hadde sin start i Norge på midten av 1990-tallet, og foregår i dag ved rundt halvparten av landets intensivavdelinger.

Arbeidsgruppe
De nye anbefalingene tar utgangspunkt i en norsk kartleggingsundersøkelse fra 2008, publisert i 2010, som viste et stort behov for å avklare sentrale forhold som: dagbokdokumentets status, ansvarsforhold, innhold, kvalitetssikring av tekst og bilder og overlevering til pasient.

I samråd med Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) ble det nedsatt en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide nasjonale anbefalinger for dagbokskriving. I denne gruppen har Anny Norlemann Holme i HSH vært medlem.

Mange kunnskapskilder
- I arbeidet er det benyttet flere kunnskapskilder, som brukerkunnskap og brukermedvirkning, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, lovverk og etiske retningslinjer, forklarer høgskolelektor og intensivsjukepleier Anny Norlemann Holme ved avdeling for helsefag i HSH.


Les anbefalingene

 

 


Publisert: 24/01-2012, kl. 06:00
Art.id: 2012010000002134
Antall ganger lest: 1624

Arkivsøk: