Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Det nye HSH-styret er i gang

Denne uken har det nye styret ved Høgskolen Stord/Haugesund hatt sin første samling. Struktursaken har vært grundig diskutert. Og i dag dukket statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet opp med en klar melding.


Statssekretær Bjørn Haugstad var på plass på styreseminaret på Gardermoen for å snakke om strukturendringer i sektoren og på Vestlandet.

- Dere i HSH er gode på mange felt og lykkes med mye. Dere har de mest arbeidsomme studentene på Vestlandet og dere drar inn mye forskningspenger fra Forskningsrådet og andre kilder.

- Samtidig har dere utfordringer med å få opp kompetansen i fagstaben og dere vil ha utfordringer med å nå en del av de andre kvalitetskriteriene som departementet har satt opp.

- Det samme bildet ser vi ved flere av de andre høgskolene på Vestlandet. Mye er veldig bra, men det er også utfordringer.

- Vi merker oss at NIFU-rapporten peker i retning av en sammenslåing av høgskolene på Vestlandet. Rapporten sier dere vil være bedre rustet til å oppnå større kvalitet gjennom en sammenslåing, men en sammenslåing vil ikke i seg selv automatisk føre til bedre kvalitet. Det kreves mye arbeid.

- Jeg vil be det nye HSH-styret være oppmerksomme på de endringer som nå har skjedd gjennom andre sammenslåinger rundt omkring i landet. Dette nye landskapet har gitt mange store institusjoner, og konkurransen om midler, studenter og ansatte vil bli betydelig større og hardere, sa Haugstad Det nye HSH-styret har hatt styreopplæring i Oslo og styreseminar på Gardermoen. Her ser du det nye HSH-styret. Bak: Gunnar Birkeland (administrerende direktør i Polytec i Haugesund), Hege Økland (daglig leder i NCE Maritime Clean Tech på Stord), Åke Seiger (professor ved Karolinska Institutet Stockholm, Sverige), Arne Langøen (dosent HSH helsefag). Midtrekka: Mona Johannessen Edris (student HSH), Kristin Ådnøy Eriksen (førsteamanuensis HSH helsefag), Vigdis Vandvik (professor Institutt for biologi og Senterleder bioCEED - Senter for Fremragende Utdanning i Biologi - ved Universitetet i Bergen), Jesper Krusell (student HSH) og Åshild Havnerås (høgskolelektor HSH helsefag). Framme: Liv Reidun Grimstvedt (rektor og styreleder HSH) og Ingvild Brekke Myhre (EVU-leder HSH).


Publisert: 14/01-2016, kl. 14:15
Art.id: 2016010000002744
Antall ganger lest: 3891

Arkivsøk: