Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Staker ut kursen mot stort forskningsprosjekt

Recovery-orientert praksis brer om seg i psykisk helsearbeid. Førsteamanuensis Kristin Ådnøy Eriksen er i gang med å bygge et større forskningsprosjekt rundt temaet. Målet er å etablere et «recovery college» i Helse-Fonna-regionen


Christine Øye (HSH), Wenche Evensen, Janniche Kristengård, Kristin Ådnøy Eriksen (HSH), Connie Straume og Sigrid Bøthun hadde workshop sist uke. Her var det med folk fra kommuner og Helse Fonna som har interesse for fagfeltet Recovery, og som har erfaring med tilsetting av medarbeidere med brukererfaring. - Vi presenterte ideen og fikk innspill på planene så langt. Det blir en større workshop 13. juni der ideen skal konkretiseres, og forskningsfokus skal bli tydeligere.

Tidligere i vår fikk forskningsgruppen hennes gjennomslag med en forprosjektsøknad i Norges Forskningsråd. Med kroner 300 000 på bok jobber de nå med å få på plass en større søknad innen programmet HELSEVEL: Innovasjon i offentlege tenester.

Recovery, eller bedringsprosesser, har tradisjonelt et større feste ut forbi Norge. Kort sagt handler Recovery om at mennesker med psykiske problemer eller lidelser kan leve meningsfulle og gode liv.

Sentralt i recovery-prosessen står selvbestemmelse, myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål – og egne erfaringer. Familiemedlemmer og andre støttepersoner spiller ofte en avgjørende rolle. Relasjonen mellom ansatte i helsetjenesten og brukeren kan også være et viktig bidrag til recovery for mange mennesker. Kjernen i recovery-orientert praksis er at man beveger seg fra "pasientsentrert" til "personsentrert" hjelp. (Kilde: NAPHA)

- I prosjektet vårt er «Recovery college» en alternativ tilnærming til psykisk helsehjelp og vi har fokus på læring og utdanning heller enn terapi, forklarer prosjektleder Kristin Ådnøy Eriksen, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund og rådgiver i FOUSAM.

Hun sier at prosjektet er forankret i FOUSAM og skal styrke det allerede etablerte kompetansemiljøet på helse- og omsorgsfeltet i regionen.

Nå i forprosjekt-fasen jobbes det med å etablere samarbeidskonstellasjoner og konkretisere prosjektidéen med tanke på en søknad til HELSEVEL-programmet til høsten.

- Vi begynner å få på plass aktuelle samarbeidspartnere i kommuner og vi etablerer kontakt med andre forskere nasjonalt og internasjonalt.

- Tanken er at det skal være et samarbeid med NAV, psykiske helsetjenester så vel som andre aktuelle arbeidsplasser i hver kommune.

- Fremover vil vi også kartlegge hva som er gjort av liknende prosjekt her til lands, og vi tar en gjennomgang av internasjonal forsking og litteratur på feltet.


Publisert: 10/05-2016, kl. 10:00
Art.id: 2016050000002802
Antall ganger lest: 2790

Arkivsøk: