Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Fusjonsavtalen: Godt arbeid på kort tid

HSH-styret behandlet i dag fusjonsavtalen for første gang. Den ble i all hovedsak godt mottatt, med noen innspill til videre forbedringer.

I dag var det klart for første behandling av fusjonsplattformen i HSH-styret. De tre høgskolene er enige om å behandle fusjonsavtalen i to steg. Et endelig vedtak om ja eller nei til fusjon skjer først i de tre høgskolestyrene 9. juni. Om alle styrene da godkjenner avtalen, blir en kongelig resolusjon om fusjon mellom HiSF, HiB og HSH godkjent i statsråd like etter. 

HSH-direktør Tage Båtsvik presenterte fusjonsavtalen og hvordan denne svarte på HSH-styret sine tidligere innspill om å sikre levende kampuser, kompetanseheving av hele fagstaben og styring av forskning og utdanning i egen region.

Rektor og styreleder Liv Reidun Grimstvedt fulgte opp:

- Fusjonsavtalen skal sette rammer, og ikke gå ned i detaljer. Det skal gjøres i neste fase etter et eventuelt fusjonsvedtak, der våre fagfolk skal involveres. Det er prinsippene som skal være styrende for det arbeidet.

Styremedlem Arne Langøen åpnet debatten.

Arne Langøen ivrig debatant
Foto: Lars Smith

- Den gode viljen ligger her. Vi har bygget et hus, men jeg skulle ønske fusjonsavtalen var mer tydelig på innhold. Hvem blir min overordnet leder, eller i hvilken etasje skal jeg sitte. Det er viktig at den nye høgskolen ikke overadministreres.

Styremedlem Hege Økland ga uttrykk for at avtalen viser raushet.
- Jeg opplever en raushet og god stemning spesielt fra Bergen sin side.

-Jeg ønsker likevel at avtalen i større grad beskriver hva som ligger i dette med prorektor og hva det innebærer at alle de tre nærregionene skal ha sin prorektor. En må tydeliggjøre oppgaver og ansvar til disse stillingene.

- Jeg liker dokumentet godt. Det er en god tone og avtalen skal bygge på de ulike styrkene i alle regioner. Det er viktig å få ting til på tvers, sa styremedlem Vigdis Vanvik.

Hun fikk støtte fra styremedlem Åshild Havnerås.
- Dette er et godt arbeid på kort tid. Dette med nynorsk som identitet er viktig.

Gunnar Birkeland mente at rasjonalet for fusjonen må løftes mer.
- Vi må få tydeligere fram hva vi skal få til. Hva skal vi løfte opp? Hva skal fusjonen løse?

Studenrepresentanter styret
Foto: Lars Smith

Studentene i styret var opptatt av at interimsstyret skal ha god studentrepresentasjon og da med tre studentrepresentanter. Dette fikk de støtte fra flere i HSH-styret.

Rektor og styreleder Liv Reidun Grimstvedt oppsummerte styrets tilbakemeldinger slik:

- Jeg opplever at styret har gitt et tydelig innspill om at fusjonsavtalen er god, og at den er mulig å vedta i neste omgang. Vi må tydeliggjøre gevinstene med en fusjon, og vi må få tydeliggjort en del av prinsippene slik at det blir klart hva som menes, og vi bør ta en ny runde  på sammensettingen av interimsstyret slik studentene tok opp.


Publisert: 12/05-2016, kl. 15:15
Art.id: 2016050000002804
Antall ganger lest: 2278

Arkivsøk: