Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Faglig påfyll frister

Nærmere 900 personer har søkt om få starte på ett av HSH sine mange tilbud innen etter- og videreutdanning. Mest populært og størst konkurranse om plass er det på studiene Spesialpedagogikk, Beredskapsledelse, Pleie og behandling av ikke- helende sår og Psykisk helsearbeid.

Sjukepleierutdanning ble den store vinneren da søknadstallene fra Samordna opptak kom i april i år. Nå viser det seg at helsefag også er i medvind innen etter- og videreutdanning.

Videreutdanningen i Pleie og behandling av ikke- helende sår rekrutterer studenter fra hele landet og har i år 115 førstevalgsøkere. Videreutdanningen i psykisk helsearbeid følger hakk i hel med 112. Ulike emner knyttet til videreutdanningen Eldre helse og samfunn er også etterspurt.

For de tekniske fagene står Beredskapsledelse i en særstilling. Utdanningen startet opp i 2013 og har rekruttert godt fra dag én. I år har 139 søkere meldt seg og søkerne kommer fra hele landet.

Innen skoleverket er pågangen etter spesialpedagogikk merkbar. Over 120 søkere ønsker å fordype seg i tema som problematferd og generelle og sanserelatert lærevansker.

Ingvild Brekke Myhre som leder arbeidet med etter- og videreutdanning i HSH merker en økende interesse for å ta mer utdanning.

- Vi ser at mange er opptatt av å ta mer utdanning for å styrke kompetansen sin. Tidene i arbeidslivet rundt oss spiller nok inn på søkermengden. I tillegg er mange av søkerne avhengig av støtte og rom fra arbeidsgiver for å ta videreutdanning.


Ingvild Brekke Myhre

Videreutdanning bygger på fullført eksisterende utdanning for noen yrkesgrupper, mens det for andre i større grad bygger videre på noe utdanning og ikke minst arbeidslivserfaring.

- Nå legger også Regjeringen opp til å kombinere dagpenger med studier. Og det vil gjøre det lettere for mange som er blitt arbeidsledige.

Brekke Myhre sier at det utover sommeren vil komme flere videreutdanninger med søknadsfrist i august, og at en del studier fortsatt har ledige studieplasser

- Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praktiske studier har ledige plasser, det samme gjelder tilbudene knyttet til satsingen Kompetanse for kvalitet.

- På det siste vil det ikke være mulig å benytte seg av støtteordninger fra Utdanningsdirektoratet, men de som ennå ikke har sikret seg en studieplass kan ta kontakt.

- 1. juni åpner vi også opp for søkere til enkeltemner på alle utdanningene. Her vil det være mange interessante emner for folk som vil kombinere jobb med kompetanseheving.


Publisert: 31/05-2016, kl. 10:30
Art.id: 2016050000002809
Antall ganger lest: 2869

Arkivsøk: