Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

HSH med på ny maritim doktorgradsutdanning

De fleste ulykker til sjøs skyldes menneskelig svikt. Det er en viktig drivkraft for det nye doktorgradsprogrammet innen nautiske operasjoner som HSH, NTNU, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Høgskolen i Sørøst-Norge nå har fått på plass.


Ny doktorgradsutdanning for tryggere og mer effektive operasjoner på havet: De fleste ulykker til havs skyldes menneskelig svikt. Dette er en viktig drivkraft for opprettelsen av et nytt doktorgradsprogram innen nautiske operasjoner som som HSH, NTNU, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Høgskolen i Sørøst-Norge står bak.

- Dette er en historisk dag for HSH og regionen vår. Vi har jobbet godt sammen og med denne nye doktorgradsutdanningen får regionen vår et stort løft innen det maritime.

- Karmsund Videregående skole tilbyr maritime fag og fagskole, vi har bachelorutdanning i nautikk her på HSH og vi jobber med en maritim mastergrad i samarbeid med Hochschule Emden/Leer i Tyskland. Og nå har vi fått en felles doktorgrad på toppen.

- Dette betyr at vi kan tilby hele den akademiske karriereveien i vår egen region.

- Dette fører oss opp i en ny divisjon og vil styrke utdanningene våre, forskningen vår og det er et solid bidrag inn i den nye Høgskulen på Vestlandet.

- Og ikke minst er dette viktig i arbeidet med å realisere et maritimt senter i Haugesund, sier HSH-rektor Liv Reidun Grimstvedt.

Setter mennesket i sentrum
Doktorgradsprogrammet  innen nautiske operasjoner er en såkalt «fellesgrad» der fire høyere utdanningsinstitusjoner fra nord til sør i Norge har slått sine maritime operasjonelle fagmiljøer sammen og utviklet en utdanning som vil tilføre etterlyst spisskompetanse.

Doktorgradsprogrammet innen nautiske operasjoner setter mennesket i sentrum i utviklingen av avansert havroms-teknologi. Dette gjør sjøfartsnæringen i stand til framstille produkter som tar inn over seg de menneskelige forutsetningene – ikke bare de teknologiske. Det vil gi tryggere og mer effektive operasjoner til havs.

Doktorgradsprogrammet innen nautiske operasjoner vil være sidestilt med de eksisterende doktorgradsprogrammene innen maritim teknologi:

– Forskere med maritim operasjonell bakgrunn bør i fremtiden samarbeide mer med forskere innen teknologi og ingeniører som utvikler ny avansert teknologi. Produktene som skapes bør være mer tilpasset bruken, altså den operasjonelle siden. I tillegg vil forskerne finne de mest effektive metodene for trening av operasjonene til havs, uttaler rektorene Petter Aasen (Høgskolen i Sørøst-Norge), Liv Reidun Grimstvedt (Høgskolen Stord/Haugesund), Anne Husebekk (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet) og viserektor Marianne Synnes (NTNU i Ålesund) i en felles pressemelding.

Oppsiktsvekkende utvikling

De viser til at maritim profesjonsutdanning har hatt en utvikling som mangler sidestykke i Norge. For fem år siden var «Bachelor» den høyeste akademiske grad du kunne oppnå, og i går ble doktorgradsutdanningen innen nautiske operasjoner godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Den oppsiktsvekkende raske utviklingen kommer som resultat av prosjektet MARKOM2020, som ble etablert i 2011 av Kunnskapsdepartementet (KD). Her samarbeider de fire maritime høyere utdanningsinstitusjonene om å heve kvaliteten innen maritim operasjonell utdanning opp til verdensklasse.

Siden oppstarten av MARKOM2020, for fem år siden, har de fire samarbeidsinstitusjonene etablert to mastergradsprogram innen maritim profesjonsutdanning, og nå har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har godkjent doktorgradsprogrammet Nautiske operasjoner

Historisk
Dette er første gang én doktorgradsutdanning skal tilbys ved hele fire institusjoner. HSH, NTNU, HSN og UiT har siden 2011 samarbeidet tett, blant annet om og rundt mastergradsutdanningene og har også hatt utveksling av studenter. Nå står et samkjørt fagpersonale klare til å «toppe» samarbeidet gjennom et felles doktorgradsprogram.

– MARKOM2020 fungerer som et lim som knytter miljøene i fire landregioner tett sammen til ett fagmiljø og nærmest til én institusjon. Vi har oversteget mange av samarbeidsutfordringene og samtidig utnyttet til det fulle at vi har fire ulike felt for spisskompetanse, slik at vi kan tilby et doktorgradsprogram med en nasjonale bredde som er unik: Norges fremste kompetanse på området står bak programmet og sikrer rett nivå og tyngde, sier prosjektleder for MARKOM2020, Jørn Kragh.

Stor interesse
Gjennom finansering fra KD blir det lyst ut totalt 16 stipendiatstillinger fordelt på de fire MARKOM2020-institusjonene. MARKOM2020 har ambisjoner om tilsvarende høyt opptak også de kommende årene:

– MARKOM2020 mener at de fire institusjonene har kapasitet til at 30-40 doktorgradsstudenter kan være løpende engasjert i programmet, sier Kragh.

Les pressemelding fra NOKUT


FAKTA:

Nautiske operasjoner

  • Doktorgradsprogrammet Nautiske operasjoner omfatter navigasjon, manøvrering og transport av flytende farkoster, og de operasjoner som gjennomføres med flytende farkoster (transport av last og folk, offshore service- og vedlikeholdsoperasjoner, oljeboringsoperasjoner fra boreskip).
  • Studiet skal ha et særlig fokus på de beslutninger som gjøres i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av nautiske operasjoner.

 


Publisert: 08/09-2016, kl. 10:00
Art.id: 2016090000002845
Antall ganger lest: 2929

Arkivsøk: