Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Trykker på med mer internasjonalisering

Tone Merete Brekke og Arnstein Gjestland på økonomi og administrasjonsstudiet i HSH har all grunn til å smile. De har hanket inn 2 millioner kroner som skal gå til å løfte det internasjonale samarbeidet mellom HSH og Indiana University of Pennsylvania (IUP) i Nord-Amerika mot nye høyder.
Tone Merete Brekke og Arnstein Gjestland

 

Det er Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) som har støttet HSH sitt nyeste prosjekt innen internasjonalisering. Tettere samarbeid mellom Norge, USA og Canada er et uttalt politisk mål, og HSH fikk tilsagn på friske midler i god konkurranse med andre høgskoler og universitet.

- SIU fikk inn 37 søknader på dette programmet hvorav 14 fikk tildeling. HSH var en av tre høgskoler som vant frem, sier studieleder Tone Merete Brekke i HSH. Hun trekker fram det gode samarbeidet med Torunn S. Kittelsen på HSH sitt internasjonale kontor, som en viktig faktor for at HSH fikk treff på søknaden.

Det nye prosjektet omhandler flere nye ting.

- Studentutveksling er viktig, men her er det også et mål om få til en god kobling mellom forskning og utdanning, økt samarbeid med arbeids- og næringsliv og økt mobilitet og så for våre ansatte, sier Tone Merete Brekke og Arnstein Gjestland.

De forteller at HSH og Indiana University of Pennsylvania har samarbeidet helt tilbake til år 2000.

- For to år siden revitaliserte vi samarbeidet da representanter fra HSH besøkte IUP, og representanter fra IUP kom på gjenbesøk til Norge.

- Resultatet var at økonomi og administrasjonsstudentene våre fikk delta på «Discover India Programmet» til IUP.

Og nå tar HSH nye steg.

- Vi utvikler et «Discover Norway Program» her på Haugalandet og i Sunnhordland for indiske og amerikanske studenter. Det kommer til å bli veldig spennende. Her har vi med oss lokalt arbeidsliv.


Publisert: 05/10-2016, kl. 12:00
Art.id: 2016100000002853
Antall ganger lest: 3842

Arkivsøk: