Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Leder ekspertutvalg

HSH-rektor Liv Reidun Grimstvedt leder ekspertgruppen som skal se på tilskuddsordningen for private høyskoler.


GOD START: Bak: Statssekretær Bjørn Haugstad, Stein Olav Romslo (student NTNU) og Marius Eriksen (BI). Foran: Liv Reidun Grimstvedt (HSH), Ingunn Tepstad (Bergen Arkitekthøgskole) og Ingunn Moser (VID).

Det er Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som har satt ned ekspertgruppen som skal gjennomgå tilskuddsordningen for private høyskoler.

I en pressemelding fra kunnskapsdepartementet står det at ekspertgruppen skal se på hvordan dagens budsjettramme for tilskudd til private høyskoler er fordelt mellom institusjoner og utdanningstilbud.

- Gruppen kan komme med forslag om endringer i fordelingen av midler og eventuelt vurdere en særskilt ordning med tilskudd til bygg og infrastruktur ved private høyskoler.

- Videre skal ekspertgruppen vurdere hvilke kriterier som skal legges til grunn for søknad og tilsagn om statstilskudd til akkrediterte utdanningstilbud ved private høyskoler. Dette inkluderer kriterier for å innlemme nye private høyskoler i tilskuddsordningen.

- Ekspertgruppen skal også vurdere om det er hensiktsmessig å i større grad differensiere mellom private institusjoner når det gjelder statlig finansiering, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Første møte i ekspertutvalget var i Oslo i dag.

- Dette er et spennende oppdrag. I dag har vi gått gjennom mandatet og laget oss en framdriftsplan. Vi skal ha fem møter og levere en rapport innen 1. juni, sier Liv Reidun Grimstvedt.

Hun har med seg følgende medlemmer i ekspertgruppa:

  • Ingunn Moser, rektor ved VID vitenskapelige høgskole
  • Marius Eriksen, divisjonsdirektør ved Handelshøyskolen BI
  • Ingunn Tepstad, kontorsjef ved Bergen Arkitekthøgskole
  • Stein Olav Romslo, fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Studenttinget ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet


Publisert: 07/12-2016, kl. 15:30
Art.id: 2016120000002865
Antall ganger lest: 2003

Arkivsøk: