Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Psykologi er pop på HSH

Responsen har vært formidabel, og psykologi er blitt ett av de etter- og videreutdanningsstudiene som flest vil studere på høgskolen.


PSYKOLOGI SAMLER MANGE: Tone M. Brekke (studieleder økonomi og administrasjon i HSH), John Ferkingstad (foreleser i psykologi) og Ingvild Brekke Myhre (Leder av etter- og videreutdanning i HSH) gleder seg over stor tilstrømming til emnet psykologi. 

- Vi hadde 126 søkere til emnet. Av disse hadde 112 studiet som sitt førstevalg og vi har i dag 93 søkere som har takket ja til å starte.

- Vi tenker at dette er veldig høye tall, og tar det som en bekreftelse på at tilbudet traff godt i markedet, sier studieleder Tone M. Brekke i HSH.

Flertall av kvinner

Hun tror at de store endringer både i Norge og verden ellers kan være noe av bakgrunnen for at studiet rekrutterer så godt.

- Kunnskap og innsikt innen det psykologiske fagfeltet kan være nyttig for å sikre økt forståelse for menneskelig adferd og hvordan det påvirker oss både i arbeidslivet og ellers. I mange år har vi tilbudt bachelorstudentene i økonomi og administrasjon psykologi som valgfag, noe vi ser har vært veldig populært.

- Vi har ikke gjort en grundig analyse av søkermassen, men merker oss likevel noen hovedtrekk. Mange av søkerne har tidligere tatt emner ved HSH, mange av dem har dessuten helsefaglig bakgrunn og kan se ut til å ha sitt arbeid innen helse og velferdssektoren. I tillegg er det et flertall av kvinner.

Studentene som skal studere psykologi vil komme innom en rekke emner knyttet til biologisk psykologi, kognitiv psykologi, motivasjons- og emosjonspsykologi, personlighetspsykologi med psykologiske avvik og helsepsykologi og sosial- og samfunnspsykologi.

God pakke

Tone M. Brekke gleder seg også over god søking til andre økonomisk og administrative emner i høgskolen.

- Psykologi hadde klart flest søkere, men vi har også 58 søkere som har takket ja til tilbudet om prosjektledelse og styring og 21 søkere som har takket ja til tilbud om markedsføring.

- Totalt mener vi derfor vi kan tilby en veldig god samlet portefølje for etter- og videreutdanningsmarkedet denne første våren i Høgskulen på Vestlandet.

Justerer tilbudet

Ingvild Brekke Myhre som leder arbeidet med etter- og videreutdanning i HSH forteller at også andre emner samler mange studenter.

- Spesialpedagogikk rekrutterer alltid godt, selv om vi ser en liten nedgang i søkertall til emnene som starter våren i forhold til om høsten.

- Emnet Ledelse i maritime organisasjoner har også gode søkertall

- Vi måtte dessverre innstille den nye videreutdanningen i Frivillig arbeid fordi tallet på kvalifiserte søkere var for lavt. Vi vil bruke våren til å justere tilbudet litt med tanke på ny utlysing til våren.

Tilbyr master og omstillingsemner

Brekke Myhre sier at en av de første effektene av fusjonen er at nærregion Stord/Haugesund høsten 2017 vil starte opp en masterutdanning i organisasjon og ledelse med profilene utdanningsledelse/helse- og velferdsledelse.

- Denne masteren har Høgskulen i Sogn og Fjordane hatt i porteføljen sin i mange år. Det er gledelig at Stord/Haugesund nå kan tilby regionen en slik masterutdanning for ledere og framtidige ledere i offentlig sektor.

- Vi forventer også at fusjonen vil åpne opp for flere andre mastertilbud i regionen, særlig innen helse.

- Vi jobber også med å få på plass noen «Omstillingsemner». Dette er tenkt som en videreutdanning særlig for tilsette og tidligere tilsette i petromaritime næringer som har behov for kompetanseheving og kompetansevridning som følge av arbeidslivets omstillingsbehov.

- Dette blir både ingeniør-, ledelse- og økonomisk-administrative fag. Det første som kommer er innen System engineering, sier Ingvild Brekke Myhre.


Publisert: 22/12-2016, kl. 11:00
Art.id: 2016120000002867
Antall ganger lest: 3712

Arkivsøk: