Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Jubileum

I 2014 jubilerte vi som høgskole.

Då var det 20 år sidan HSH blei skipa, og no i over 175 år har vi drive med lærarutdanning. I tillegg er det 140 år sidan styrmannskulen i Haugesund starta opp. Her har vi ei historie og kunnskap som få andre i landet kan skilte med.

HSH sin jubileumslogo

I jubileumsåret skjedde mange spennande små og store aktivitetar der alle blei invitert.

Hovudmarkeringa av jubileet gjekk føre seg på hausten, i frå studiestart i august og utover.

Januar

Arrangement i jubileumsåret 2014
Dato Arrangement Sted

Januar

15. Faglunsj: Vestens fire overgrep mot Afrika Stord
15. Internasjonal dag Stord
20. Shantyseminar Stord
20.-21. Samtidsdagane Stord
23.-24. Folkehøgskulefestival Stord
24. Øyo-seminar Stord
31. Samling: Kristin Ådnøy Eriksen presenterer doktorgraden sin Haugesund

Februar

4. Karrieredag ingeniørstudenter Haugesund
5. Karrieredag økonomistudenter Haugesund
6. Karrieredag nautikk Haugesund
19. Omsorgsteknologi: seminar Stord

Mars

7. OI OI OI - Møt Ole Hamre! Stord
12. Foredrag: Omsorgssvikt Stord
12. Foredrag: Religionsdialog i praksis Stord
13. Foredrag: Betydning av håp Stord
14. Seminar: Selvskading Haugesund
14. Samling: Vestens fire overgrep mot Afrika Haugesund
20. Foredrag: Kritisk blikk på helse- og omsorgstjenestene Haugesund
25. Fagdag: Praktisk ferdighetsutøvelse Stord
26. Temasamling: Tverrprofesjonell samhandling Haugesund
27. Boklansering: Utviklingsarbeid som sjanger Stord
31. Musikklunsj: Shanthykor Stord

April

3. Inspirasjonsdag Fagnettverk Geriatri Haugesund
10. Erfaringskonferanse Helsetorgmodellen Stord
11. Formidlingslunsj: Sakprosaåret 2013 Haugesund
11. Konsert: The Good, The Bad and The Old One Stord
24. «Pippi Langstrømpepedagogikk» Haugesund
24.-25. Undervegs 2014 - De usynlige barna Stord
25. Doktorgradspresentasjon Sturle Danielsen Tvedt Haugesund

Mai

6. Temadag: Inspirasjonsdag om læring og bruk av digitale ressurser Stord
7. Temadag om eldre og ernæring Haugesund
8. Konsert i Stord kyrkje: Musikkstudentar syng Messe Solennelle av G. Rossini Stord
8. Samhandlingsdag Stord
9. Performance: Vil, men vil ikke Stord
13. Faglunsj: Fanget mellom to verdener Haugesund
13. Musikklunsj med lærerne Haugesund
19.-20. Kurs i digital historiefortelling Stord
28.-31. Utstilling: masterstudenter i kreative fag og læreprosesser presenterer Maspelargonia Stord

Juni

4.-5. Eksamensutstilling av praktisk arbeid Stord
4.-6. Eksamensfestival musikkstudentar Stord
10.-11. Nettverkssamling: Skrivesentere Haugesund
11.-15. Utstilling: masterutstilling kunst og håndverk Stord
11. Faglunsj: Advokat Siri Øvstebø om fusk Stord
13. Faglunsj: Advokat Siri Øvstebø om fusk Haugesund
13. Samling: Brobygging mellom teori og praksis Haugesund

August

3.-9. Sommarskule vitskapsopera (WASO) Stord
4.-8. Forskarskule for born Stord
19. Studiestart for nye studentar Stord
21. Åpen forelesning: Demensomsorg Haugesund
27. Foredrag med professor Ruth Leitch
Tema: «Underpinning pedagogy: The Reflective Practitioner. Concept and practices»
Stord
27. Jubileumslunsj for studenter og ansatte Rommetveit og Haugesund

September

2.-3. Danningsdagar Stord
16. Jubileumsarrangement for pensjonister Stord
22.-26. Forskningsdagar Stord & Haugesund
30 Jubileumsseminar: Doping, kropp og kultur Stord

Oktober

2. Minoritetane sin plass i Noreg Stord
3. Jubileumsseminar: Skyggebilder av Storbritannia - Tradisjoner i en krisetid Stord
4. Høgskolestafetten Haugesund
14. Foredrag: Sosial kompetanse og problemadferd Haugesund
17. Likestillingsseminar Haugesund
17. Nasjonal rådgiversamling Haugesund
21. Foredrag: Gunnleggjande tenking rundt meistring og mogelegheiter Haugesund
31. Jubileumsdag for HSH Stord & Haugesund

November

5.-6. Konferanse: Makt og omsorg Stord
13. Forskningskonferansen 2014 Haugesund
13. Foredrag: Etiske dilemma også eutanasi Haugesund
21. Seminardag om flyktningers helse Haugesund

Sida ble sist oppdatert: 22.02.2015