Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Branninstruks Rommetveit

Brannalarmen går:

 • Lukk alle dører og vindauge
 • Gå straks ut av bygningen, bruk ikkje heis
 • Møteplass: sjå branninstruks på veggen i gangen du er i.

Når det brenn:

 1. Varsle:

  • Alle som oppheld seg i området skal varslast
  • Bruk manuell brannmeldar der det finnast
  • Meld frå til brannstellet på tlf. 110
 2. Redde:

  • Sørg for at alle kjem seg ut
 3. Slokke:

  • Prøv å sløkkja, først med brannslange, eventuelt med handsløkkjeapparat

Du må alltid syte for å tilkalla hjelp. Lukk alle dører etter deg, slik at brann og røyk spreier seg minst mogeleg.

Hald deg alltid orientert om:

 • Rømingsvegar
 • Sløkkjeutstyret si plassering og verkemåte
 • Brannvernorganisasjon
 • Oppmøtestad ved evakuering: KUNSTGRASBANA
 • BRANN 110
 • POLITI 112
 • AMBULANSE 113

Personar

 • Brannvernleder: Jan Reinemo
 • Brukerkoordinator: Ernst Wilhelmsen
 • Plassansvarlig: Ansvarspersonar i bygga

Branninstruks Haugesund

Brannalarmen går:

 • Lukk alle dører og vinduer
 • Gå straks ut av bygningen. Ikke bruk heisen. Møt opp på meldeplassen: RÅDHUSPLASSEN

Når det brenn:

 1. Varsle:

  • Alle som oppholder seg i området skal varsles.
  • Bruk manuell brannmelder der det finnes.
  • Meld fra til brannvesenet på tlf. 110.
 2. Redde:

  • Sørg for at alle kommer seg ut.
 3. Slokke:

  • Prøv å slokke; først med brannslange, eventuelt med håndslokkeapparat.

Du må alltid sørge for å tilkalle hjelp. Lukk alle dører etter deg, slik at brann og røyk sprer seg minst mulig.

Hold deg alltid orientert om:

 • BRANN 110
 • POLITI 112
 • AMBULANSE 113

Personer

 • Brannvernleder: Steinar Tveit
 • Brukerkoordinator: Steeven Høyland
 • Plassansvarlig: Ansvarspersoner i bygget. Se oppslag!

Sida ble sist oppdatert: 20.01.2017